Transcription

Synology DiskStation DS216jSnabb installationsguide

InnehållsförteckningKapitel 1: Innan du börjarFörpackningens innehållEn översikt av Synology DiskStationSäkerhetsinstruktioner345Kapitel 2: HårdvaruinställningVerktyg och delar för installation av diskInstallera diskarStarta din DiskStation668Kapitel 3: Installera DSM på DiskStationInstallera DSM med Web AssistantLär dig merBilaga A: SpecifikationerBilaga B: LED-indikatortabellSynology QIG DS216j 20151029299

1KapitelInnan du börjarTack för att du köpt denna Synologyprodukt! Innan du installerar din nya DiskStation bör du kontrollera paketetsinnehåll för att verifiera att alla nedanstående föremål finns med. Var mån om att läsa säkerhetsinstruktionernanoggrant för att undvika att skada dig själv eller din DiskStation.Förpackningens innehållHuvudenhet x 1AC-nätsladd x 1Strömadapter x 1RJ-45 LAN-kabel x 1Skruvar för hårddiskar x 103Skruvar för att fästa Synology-höljet x 3

En översikt av Synology DiskStation4Nr.ArtikelnamnPlats1 StatusindikatorVisar status för systemet. För mer information, se ”Bilaga B: LED-indikatortabell”.2 LAN-indikatorVisar status för nätverksanslutningen. För mer information, se ”Bilaga B: LEDindikatortabell”.3 Diskindikator4 Strömknapp5 Fläkt6 USB 3.0-portarAnslut externa diskar, USB-skrivare eller andra USB-enheter till din DiskStationhär.7 RESET-knapp1. Tryck på och håll inne tills du hör ett pip-ljud för att återställa standardvärdenför IP-adresser, DNS-server och lösenorden för kontot admin.2. Tryck och håll inne tills du hör ett pip-ljud, tryck sedan och håll inne igen tillsdu hör tre pipljud, för att återställa Diskstation till status ”Ej installerat” så attDiskStation Manager (DSM) kan ominstalleras.8 LAN-portAnslut en nätverkskabel här.9 StrömportAnslut AC-strömadaptern här.10 KensingtonSecurity Slot(säkerhetsfäste)FramsidaBeskrivningVisar status för installerade diskar. För mer information, se ”Bilaga B: LEDindikatortabell”.1. Tryck för att starta DiskStation.2. För att stänga av DiskStation, tryck håll den nedtryckt tills du hör ett pip ochlysdioden för strömbrytaren börjar blinka.Avlägsnar överflödig värme och kyler ned systemet. Om fläkten inte fungerar gerDiskStation ifrån sig ett pip-ljud.BaksidaKapitel 1: Innan du börjarFäst ett Kensington säkerhetslås här.

SäkerhetsinstruktionerSe till att enheten inte utsätts för direkt solljus och kemikalier. Se till att enheten inte utsätts förplötsliga förändringar i omgivningstemperatur och fuktighet.Placera alltid produkten med rätta sidan upp.Placera inte i närheten av några vätskor.Före rengöring måste du dra ur nätsladden. Torka med fuktiga pappershanddukar. Använd intekemikalier eller aerosolrengöringsmedel.För att förhindra att enheten välter, placera inte på vagnar eller några instabila ytor.Nätsladden måste anslutas till ett uttag med korrekt spänning. Se till att den det är rätt spänning ochatt den är stabil.För att göra enheten strömlös, se till att alla el-sladdar har tagits ur sina uttag.Det föreligger risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort. Kassera använda batterier pårätt sätt.5Kapitel 1: Innan du börjar

2KapitelHårdvaruinställningVerktyg och delar för installation av disk En skruvmejsel Minst en 3,5” eller 2,5” SATA-disk (vänligen besök www.synology.com för kompatibla diskmodeller)Varning: Om du installerar en disk som innehåller data, kommer systemet att formatera disken och radera alla data.Vänligen gör en säkerhetskopia av alla viktiga data innan installation.Installera diskar1 Tryck på det övre höljet i riktningen som visas nedan. Lyft det övre höljet och ställ det åt sidan.2 Installera diskar: För 3.5”-diskar: Skjut in disken i hårddiskfacket och tryck in det hela vägen tills den ansluter stadigt medSATA-anslutningen. Säkra disken med de medföljande skruvarna. För 2.5”-diskar:a Placera disken i 2,5”-diskhållaren (typ C, säljs separat) och dra åt 2,5”-skruvarna för att säkra disken.

b Skjut in 2,5-tums diskhållaren i hårddiskfacket och tryck in det hela vägen tills disken ansluter stadigt medSATA-anslutningen. Säkra diskhållaren med de medföljande skruvarna.3 Upprepa ovanstående steg för att montera den andra disken, om du har förberett denna.4 Positioner för diskarna är som följer:Obs: Om du vill skapa en RAID-volym, rekommenderar vi att alla installerade enheter är av samma storlek för att påbästa sätt utnyttja enhetens kapacitet.5 Sätt tillbaka det övre höljet och dra åt skruvarna på baksidan.7Kapitel 2: Hårdvaruinställning

Starta din DiskStation1 Anslut AC-adaptern till strömporten på DiskStation. Anslut ena änden av elkabeln till växelströmsadaptern ochden andra till eluttaget.2 Använd LAN-kabeln för att ansluta DiskStation till en switch, router eller hubb.3 Tryck på strömknappen för att starta DiskStation.Din DiskStation är nu online och synlig från en nätverksdator.8Kapitel 2: Hårdvaruinställning

3KapitelInstallera DSM på DiskStationEfter att installationen av hårdvara är färdig, vänligen installera DiskStation Manager (DSM) - ettwebbläsarbaserat operativsystem från Synology, på din DiskStation.Installera DSM med Web AssistantDin DiskStation levereras med ett inbyggt verktyg som kallas Web Assistant, vilket hjälper dig att ladda ned densenaste versionen av DSM och installera den på din DiskStation. För att använda Web Assistant, vänligen följstegen här nedanför.1 Slå på DiskStation.2 Öppna en webbläsare på en dator som är ansluten till samma nätverk som DiskStation.3 Ange något av följande i adressfältet på din webbläsare:a find.synology.comb diskstation:50004 Web Assistant öppnas i din webbläsare. Den kommer att söka efter och hitta DiskStation i det lokala nätverket.Status för DiskStation bör vara Ej installerat.5 Klicka på Anslut för att starta installationsprocessen och följ instruktionerna på skärmen.Obs:1. DiskStation måste vara ansluten till Internet för installation av DSM med Web Assistant.2. Föreslagna webbläsare: Chrome, Firefox.3. Både DiskStation och datorn måste finnas i samma lokala nätverk.6 Om du av misstag lämnar installationsprocessen innan den är slutförd, logga in på DSM som admin(standardnamn på administratörskonto) med lösenordet lämnat tomt.Lär dig merGrattis! Din DiskStation är nu klar att användas. Mer information om och online-resurser för din DiskStation hittardu på www.synology.com.

ABilagaSpecifikationerObjektDS216jKompatibla disktyper3,5” / 2,5” SATA III / SATA II x 2Maximal intern rå kapacitet16TB (2 x 8TB hårddiskar)Externa enhetsportar USB 3.0 x 2LAN-port1GbE (RJ-45) x 1Storlek (H x B x D) (mm)165 x 100 x 225,5Vikt (kg)0,88Klienter som stöds Mac OS X 10.7 och senare Windows XP och senare Ubuntu 12 och senareFilsystemRAID-typer som har stöd Internt: ext4 Externt: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS (endast läsbar) Basic JBOD RAID 0 RAID 1 Synology Hybrid RAID (Upp till 1-Diskars feltolerans)Intyg FCC Klass B, CE Klass B, BSMI Klass BHDD-vilolägeJaProgrammerad start/avstängningJaVakna med LANJaLokalisering Nätspänning: 100V till 240V AC Frekvens: 50/60HzMiljökrav Användningstemperatur: 40 till 104 F (5 till 40 C) Förvaringstemperatur: -5 till 140 F (-20 till 60 C) Relativ fuktighet: 5 % till 95 % RHObs: Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.10

BeskrivningGrönStatiskNormal volymVolym trasig / Volym kraschatSTATUSOrangeBlinkarVolymen har inte skapatsDSM är ej installeratAvLANGrönHDD-vilolägeStatiskNätverk anslutetBlinkarNätverk aktivtAvGrönDISK 1-2OrangeInget nätverkStatiskDisk redo och inaktivBlinkarDiskåtkomstStatiskDiskfel / Port avaktiverad1AvStrömBlåAvIngen intern diskStatiskIgångBlinkarStartar / Stänger avAvstängdObs: Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.111Vänligen försök att starta om din DiskStation eller återigen sätta in disken(diskarna), kör sedan hårddiskens/SSD:s tillverkares diagnostiska verktyg för attkontrollera hälsostatus för disken(diskarna). Om du kan logga in på DSM, vänligen kör det inbyggda S.M.A.R.T.-testen för att skanna disken(diskarna). Omproblemet kvarstår, kontakta Synologys tekniska support för att få hjälp.

SYNOLOGY, INC.LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDAREVIKTIG-LÄS NOGGRANT: DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET (”EULA”) ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLANDIG (ANTINGEN EN INDIVID ELLER EN JURIDISK PERSON) OCH SYNOLOGY, INC. (”SYNOLOGY”) BETRÄFFANDEPROGRAMVARAN FRÅN SYNOLOGY SOM ÄR INSTALLERAD PÅ SYNOLOGY-PRODUKTEN SOM DU KÖPT( ”PRODUKTEN”) ELLER LAGLIGEN NERLADDAD FRÅN WWW.SYNOLOGY.COM ELLER NÅGON ANNAN KANAL SOMTILLHANDAHÅLLITS AV SYNOLOGY (”PROGRAMVARA”).GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN SOM INNEHÅLLER PROGRAMVARA, INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅPRODUKTERNA ELLER ENHETER I ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA VILLKOREN IDETTA EULA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA EULA SKA PRODUKTERNA SOM INNEHÅLLERPROGRAMVARAN INTE ANVÄNDAS ELLER LADDAS NER FRÅN WWW.SYNOLOGY.COM ELLER ANNAN KANAL SOMTILLHANDAHÅLLITS AV SYNOLOGY. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN SOM DUKÖPT DEN AV, FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDERETURPOLICY.Avsnitt 1. Begränsad programvarulicens. Du erhållergenom detta EULA-avtal från Synology en begränsad, ickeexklusiv, icke-överförbar, personlig licens att installera, köraoch använda ett exemplar av Programvaran som ärförinstallerad på Produkten eller på din enhet som äransluten till Produkten, uteslutande för din auktoriseradeanvändning av Produkten.Avsnitt 2. Dokumentation. Du kan göra och använda ettrimligt antal kopior av all dokumentation som tillhandahållitsmed Programvaran, under förutsättning att sådana kopiorendast används för internt bruk och inte återpubliceras elleråterdistribueras (antingen i pappersform eller i elektroniskform) till en tredje part.Avsnitt 3. Säkerhetskopiering. Du får göra ett rimligt antalkopior av Programvaran för säkerhetskopierings- ocharkiveringsändamål.Avsnitt 4. Uppdateringar. Programvara som tillhandahållitsav Synology eller funnits tillgängliga på Synology:swebbplats på www.synology.com (”webbplats”) eller någonannan kanal som tillhandahålls av Synology och amvaran styrs av detta EULA-avtal, såvida ingaseparata licensvillkor gäller för sådana uppdateringar ellerkompletteringar.Avsnitt 5. Licensbegränsningar. Den licens som anges iAvsnitt 1, 2 och 3 gäller endast i den mån du har beställt ochbetalat för Produkten och anger alla dina rättigheteravseende Programvaran. Synology förbehåller sig alla derättigheter som du inte uttryckligen medgivits i detta EULAavtal. Undan begränsning av det föregående får du inteauktorisera eller tillåta någon tredje par att: (a) användaProgramvaran för annat ändamål än i samband medProdukten; (b) licensiera, distribuera, hyra ut, leasa, överföra,överlåta, eller på annat sätt förfoga över Programvaran elleranvändaProgramvaran;(c) utförabakåtutveckling,dekompilera eller ta isär Programvaran eller själv söka efterProgramvarans källkod eller affärshemligheter som ärknutna till Programvaran, med undantag för de fall ennabegränsning; (d) omarbeta, ändra, anpassa, översätta ellerskapa material som bygger på Programvaran; (e) ta borteller förstöra några uppgifter om upphovsrätt eller andrauppgifter om äganderätt på Programvaran eller Produkten;eller (f) kringgå eller försöka att kringgå de metoder somanvänds av Synology för att kontrollera åtkomsten tillkomponenter, egenskaper eller funktioner hos Produkteneller Programvaran. Med förbehåll för de begränsningar somanges här i Avsnitt 5 hindras du inte från att tillhandahållanågra tjänster som finns på Synology-produkt till någontredje part i kommersiellt syfte.Avsnitt 6. Öppen källkod. Programvaran kan innehållakomponenter som är licensierade till Synology under GNUGeneral Public License (”GPL-komponenter”), som l.html.Villkoren i GPL styr uteslutande GPL-komponenterna i denutsträckning detta EULA-avtal strider mot kraven i GPL medavseende på din användning av GPL-komponenterna, och isådana fall, samtycker du till att vara bunden av GPLavseende din användning av sådana komponenter.Avsnitt 7. Kontroll. Synology har rätt att kontrollera dinefterlevnad av villkoren i detta EULA-avtal. Du samtycker tillatt bevilja Synology åtkomsten till dina lokaler, din utrustning,dina redovisningsböcker, register och dokument och attrimligen samarbeta med Synology för att underlätta ensådan granskning från Synology eller dess agent medbemyndigad från Synology.Avsnitt 8. Äganderätt. Programvaran är en värdefulltegendom för Synology och dess licensgivare och skyddasav lagstiftning om upphovsrätt, internationella konventioneroch annan lagstiftning om immateriell äganderätt. Synologyeller deras licensgivare äger alla rättigheter, titlar ochintressen i och för Programvaran, inklusive, men intebegränsat till, upphovsrätt och all annan immaterielläganderätt.Avsnitt 9. Begränsad garanti. Synology ger en begränsadgaranti om att Programvaran väsentligen överensstämmermed Synology:s publicerade specifikationer för Programvara,om några, eller annat som anges på Webbplatsen, underden period som krävs enligt er lokala lagstiftning. Synologyanvänder sig av kommersiellt rimliga ansträngningar för att,efter Synology:s eget gottfinnande, antingen rätta bristandeöverensstämmelse i Programvaran eller byta utProgramvara som inte motsvarar förut nämnda garanti,förutsatt att du meddelar Synology skriftligt om detta inomgarantiperioden. Garantin gäller inte om felet har uppstått tillföljd av: (w) användning, kopiering, distribution elleravslöjande som strider mot detta EULA-avtal; (x) allanpassning, ändring eller annan ombyggnad avProgramvaran som utförts av annan part än Synology; (y)kombination av Programvaran med en annan Produkt,tjänster eller andra artiklar som tillhandahållits av en annanpart än Synology; eller (z) underlåtenhet att följa dettaEULA-avtal.Avsnitt 10. Support. Under den period som specificeras iAvsnitt 9 kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster.Efter att perioden avslutats kan support för Programvaranfås från Synology vid skriftlig tier.FÖRUTOM DET SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄROVANTILLHANDAHÅLLSPROGRAMVARAN”IBEFINTLIGT SKICK” OCH MED ALLA FEL. SYNOLOGYOCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMEDFRÅN ALLT ANSVAR FÖR UTTRYCKLIGA ELLERUNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER, VILKETINNEFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILLUNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET,LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKEINTRÅNG AVSEENDE PROGRAMVARAN. UTAN ATTBEGRÄNSADETFÖREGÅENDEGARANTERAR

SYNOLOGY INTE ATT PROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅNBUGGAR, FEL, VIRUS ELLER ANDRA DEFEKTER.Avsnitt 12. Ansvarsbegränsning för vissa skador.SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARARINTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELLSKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AVOLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND,(INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DATAFÖRLUSTELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINSTELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT GENOM OFÖRMÅGAATT ANVÄNDA PRODUKTEN, OAVSETT HURUVIDA DETBASERASPÅAVTAL,BROTT(INKLUSIVEVÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVENOMSYNOLOGYELLERDESSLICENSGIVAREINFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.Avsnitt 13. Ansvarsbegränsning. SYNOLOGY:S OCHDESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGSANSVAR SOMUPPSTÅR ELLER ÄR KNUTET TILL ANVÄNDNINGENELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARANELLER PÅ ANNAT SÄTT UNDER ELLER I SAMBAND MEDDETTA EULA, SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPPSOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETTSTORLEKEN PÅ SKADAN OCH OAVSETT OM DETBASERASPÅAVTAL,BROTT(INKLUSIVEVÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Dennaansvarsbegränsning för garantier, vissa skador ochansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medgesav tillämplig lag. Lagarna i vissa stater/jurisdiktioner tillåterinte uteslutning av underförstådda garantier eller uteslutningeller begränsning av vissa skador. I den utsträckning somdessa lagar gäller för detta EULA-avtal, gäller de undantagoch begränsningar som anges ovan eventuellt inte för dig.Avsnitt 14. Exportbegränsningar. Du är medveten om attProgramvaran lyder under USAs exportregler. Du förbinderdig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för dennaProgramvara, inklusive och utan begränsning USA:sexportbestämmelser.Avsnitt 15. Upphörande. Utan att det påverkar andrarättigheter, kan Synology avsluta detta EULA-avtal om duinte respekterar de villkor som anges häri. I sådana fall,måste du upphöra att använda Programvaran och förstöraalla kopior av Programvaran och alla dess beståndsdelar.Avsnitt 16. Överlåtelse. Du får inte överföra eller överlåtadina rättigheter under detta EULA-avtal till tredje part medundantag för det som är förinstallerat på Produkterna. Sådanöverföring eller överlåtelse kommer att ogiltigförklaras vidöverträdelse av denna restriktion.Avsnitt 17. Tillämplig lag. Såvida det inte uttryckligenförbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras och tolkasdetta EULA-avtal i enlighet med lagarna i Republiken Kina(Republiken Kina eller Taiwan) utan hänsyn till andramotsatta rättsprinciper.Avsnitt 18. Tvistlösning. Alla tvister, kontroverser ellerfordringar som uppstår från eller står i relation till det härEULA-avtalet kommer att exklusivt och slutgiltigt lösasgenom skiljedom utförd av tre neutrala skiljemän i enlighetmed de rutiner som tillämpas i Republiken Kina.Skiljeförfarandelag och regler för tillämpning. I sådana fallskall skiljeförfarandet begränsas till tvisten mellan dig ochSynology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del däravskall inte slås samman med andra skiljeförfaranden och mningsbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei,Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelskaeller, om båda parterna enas om det – på mandarin.Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande förparterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörigdomstol. Du är införstådd med att utan denna bestämmelse,skulle du ha rätt till att lösa tvistemål genomdomstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa omfordringar på gruppomfattande eller gruppstämningsbasis,samt att du uttryckligen och medvetet har avsagt dig dessarättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvistergenom bindande skiljeförfarande i enlighet medbestämmelserna i Avsnitt 18. Ingenting i detta avsnitt skallanses förbjuda eller begränsa Synology från att begäraföreläggande eller söka andra rättigheter och sanktionerfaktiska eller hotande överträdelser av någon bestämmelse idetta EULA-avtal som är knuten till Synology:s immaterielläganderätt.Avsnitt 19. Advokatarvoden. I varje skiljedomsförfarande,medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för atthävda rättigheter eller rättsmedel enligt detta EULA-avtal,kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver allaandra rättelseåtgärder, en ersättning för kostnader ochrimliga advokatarvoden.Avsnitt 20. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Omnågon del av detta EULA-avtal skulle befinnas vara ogiltigt,olagligt eller icke tillämpbart av en domstol eller kompetentjurisdiktion äger den resterande delen av EULA-avtaletoförändrad giltighet.Avsnitt 21. Fullständigt Avtal. Detta EULA-avtal utgör heladen överenskommelse som träffats mellan Synology och digavseende Programvaran och ersätter alla tidigare utfästelser,åtaganden, meddelanden eller överenskommelser, skriftligasom muntliga. Ingen ändring, eller upphävande av någon avbestämmelserna i detta EULA-avtal kommer att gälla såvidainte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknasav den part som binder sig till det.Obs! Om det finns motsägelser eller inkonsekvenser i betydelse mellan den engelska versionen och den översatta versionengäller i första hand den engelska versionen.

SYNOLOGY, INC.BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTIDENNA BEGRÄNSADE GARANTI (”GARANTI”) GÄLLER FÖR PRODUKTERNA (ENLIGT NEDAN DEFINITION) FRÅNSYNOLOGY, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE SYNOLOGY AMERICA CORP. (GEMENSAMT, ”SYNOLOGY”).GENOM ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PRODUKTEN OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDAPRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DENNA GARANTI OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. ANVÄND INTEPRODUKTEN OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DENNA GARANTI. DU KAN I STÄLLET RETURNERAPRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MEDÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.Avsnitt 1. Definitioner. (a) ”Ny produkt”, inklusive:(1) ”Kategori I Produkt” avser Synology produktmodellerRS810 , RS810RP , RX410, alla DS/RS NAS-modellermed suffixet XS /XS (undantaget RS3413xs ) i eller efter13-serien, alla DX/RX-expansionsenheter med 12 fack i ellerefter 13-serien och E10G15-F1, ECC ) ”Kategori II Produkt” avser Synology produktmodellerRS3413xs ,RS3412xs,RS3412RPxs,RS3411xs,RS3411RPxs, RS2211 , RS2211RP , RS411, RS409RP ,RS409 , RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs,DS3611xs, DS2411 , DS1511 , DS1010 , DS710 ,DS509 , DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4,DX1211, DX510, DX5, NVR216, VS360HD, VS240HD,DDR2/DDR3 RAM-modul (1GB/2GB) och ECC RAM-modul(2GB). (3) ”Kategori III Produkt” avser Synologyproduktmodeller som uppfyller följande krav: alla DS NASmodeller utan suffixet XS /XS och med 5 och fler fack i ellerefter 12-serien, alla RS NAS-modeller utan suffixet XS /XS ieller efter 12-serien och alla DX/RX utökningsenheter med 4eller 5 fack i eller efter 12-serien. (4) Kategori IV Produkt”Avser alla andra Synology produktmodeller som är inköptaav Kund efter den 1 mars 2008. (5) Kategori V Produkt”Avser alla andra Synology produktmodeller som är inköptaav Kund innan den 29 februari 2008. (b) ”RenoveradProdukt” avser alla Synologyprodukter som har renoveratsoch sålts direkt av Synology genom onlinebutik, vilket inteinkluderar dem som sålts av en auktoriserad Synologydistributör eller återförsäljare. (c) ”Kund” avser den personeller enhet som ursprungligen köpte Produkten frånSynology eller en auktoriserad Synology-distributör elleråterförsäljare. (d) ”Onlinebutik” avser en onlinebutik somdrivs av Synology eller Synology:s dotterbolag. (e) ”Produkt”avser en ny eller renoverad produkt och all hårdvara sominkorporerats i produkten av Synology, samt all medföljandedokumentation. (f) ”Programvara” avser den av Synologyegenutvecklade programvara som medföljer Produkten närden köpts av Kunden, laddats ned från webbsidan, ellerförinstallerats på produkten av Synology, och omfattar allfast programvara, associerade media, bilder, animationer,video, ljud, text och applets som finns integrerade iprogramvaran eller Produkten och eventuella a.(g) ”Garantiperiod” avser den period som börjar det datumProdukten köps av Kunden och avslutas (1) fem år eftersådant datum för Produkter i Kategori I; (2) tre år eftersådant datum för Produkter i Kategori II & III; eller (3) två årefter sådant datum för Produkter i Kategori IV; eller (4) ett årefter sådant datum för Produkter i Kategori V; eller (5) 90dagar efter sådant datum för Återvunna Produkter, medundantag för dem som säljs ”i befintligt skick” ellermed ”ingen garanti” i Online-butik. (h) ”Webbplatsavserwebbplats för Synology som finns på www.synology.com.Avsnitt 2. Begränsad garanti och rätt till kompensation2.1Begränsad garanti. Enligt avsnitt 2.6, garanterarSynology Kunden att varje Produkt (a) kommer att vara frifrån fysiska brister i material och utförande och (b) kommerunder vanlig användning att väsentligen fungera i enlighetmed Synology:s tryckta dokumentation för Produkten undergarantiperioden. Synology garanterar Programvaran såsomden anges i det licensavtal för slutanvändare som medföljerProdukten, om någon. Synology ger ingen garanti förrenoverade Produkter som sålts “i befintligt skick” eller “utangaranti” i Online-butiken.2.2Exklusiv åtgärd. Om Kunden ger tillkännagivandeom underlåtelsen att uppfylla någon av de garantier somanges i avsnitt 2.1 inom den gällande garantiperioden på detsätt som anges nedan och sedan, efter kontroll av bristernaav Synology kommer Synology, utifrån det val som görs ängningar för att reparera Produkten, eller (b) ersättaden bristfälliga Produkten eller en del därav efteråterlämnande av den fullständiga produkten i enlighet medavsnitt 2.3. Häri anges Synologys hela ansvar och kundensenda och exklusiva åtgärd vid överträdelse av garanti enligtavsnitt 2.1 eller andra fel eller brister i Produkten. Kundenkommer rimligen att hjälpa Synology att diagnosticera ochkontrollera Produktens brister. Den garanti som anges iAvsnitt 2.1 inkluderar inte: (1) garantier knutna tillProgramvaran; (2) fysisk installation eller borttagning avProdukten från Kundens installationsplats; (3) besök tillKundens installationsplats; (4) arbete för att genomförareparationer eller ersätta defekta delar vid andra änSynology:s eller dess avtalade tjänsteleverantörers leverantörernas helgdagar; (5) arbete med utrustningeller Programvara från tredje part; (6) någon garanti förhårddisken om den installerats av Kunden eller någon annantredje part, eller (7) någon garanti för kompatibilitet medhårddisken.2.3Retur. Varje Produkt som returneras av Kundenenligt Avsnitt 2.2 skall tilldelas ett returnummer (ReturnMerchandise Authorization (”RMA”)) av Synology föresändning och måste returneras enligt Synology:s aktuellaRMA-rutiner. Kunden kan kontakta alla godkända Synologydistributörer eller återförsäljare eller Synology supporten föratt få hjälp med att erhålla ett RMA, och måste bevisainköpet och Produktens serienummer vid supportförfrågan.För garantiåberopanden måste kunden returnera denfullständiga produkten till Synology i enlighet med Avsnitt 2.3för att vara berättigad till täckning under denna garanti. VarjeProdukt som returneras utan RMA-nummer eller någonannan Produkt som har varit nedmonterad (utom underanvisning av Synology) kommer att avslås och skickastillbaka till Kunden i Kundens bekostnad. Varje Produkt somhar tilldelats ett RMA-nummer måste returneras i sammaskick som när den mottogs från Synology, till den adresssom anges av Synology, med förbetald frakt, i tillräckligtemballage för att skydda innehållet och med RMA-numretväl synligt på utsidan av förpackningen. Kunden ansvarar förförsäkring och risken för förlust när det gäller returneradeartiklar tills de tas emot av Synology. En Produkt somtilldelats ett RMA-nummer måste returneras inom femton (15)dagar efter utfärdandet av det tillämpliga RMA-numret.2.4Ersättning av Synology. Om Synology väljer attersätta någon Produkt inom ramen för denna garanti ingsprodukt som bekostas av Synology via den metodsom valts av Synology efter mottagandet av en bristfälligProdukt som returnerats i enlighet med Avsnitt 2.3 och efteratt Synology validerat att Produkten inte överensstämmermed garantin. I en del länder kan Synology komma att eftereget gottfinnande tillämpa Synology Replacement Serviceför vissa Produkter, genom vilken Synology kommer att

skicka en Utbytesprodukt till Kund innan de mottagit kvitto attden icke lämpliga Produkten har returnerats av Kunden(”Synology Replacement Service”).2.5Support. Under garantiperioden kommer Synologyatt tillhandahålla supporttjänster till Kunden. Efter attgarantiperioden löpt ut kan support för Produkterna fås frånSynology vid skriftlig förfrågan.2.6Undantag. De ovanstående garantierna ochgarantiskyldigheterna gäller inte Produkter som (a) harinstallerats eller används på ett sätt som inte avses ellerbeskrivs i produktspecifikationerna. (b) har reparerats ellerändrats av någon annan än Synology eller dess agent ellertilltänka efterträdare, (c) har på något sätt missbrukats,misshandlats, eller skadats, (d) har använts med artiklar sominte tillhandahålls av Synology och annan maskinvara ellerProgramvara än den som Produkten är utformad för, eller (e)på annat sätt underlåtit att uppfylla Produktspecifikationernaoch att sådana fel lett till orsaker som inte är inom ellerunder Synology:s kontroll. Ytterligare, kommer ovanståendegarantier att ogiltigförklaras om (1) Kunden tar isärProdukten utan Synologys godkännande; (2) Kundenunderlåter att genomföra någon korrigering, ändring,förbättring,eller annan uppdatering som Synology gjorttillgängliga för kunden; eller (3) Kunden genomför, installerareller använder korrigering, ändring, förbättring eller annanuppdatering som gjorts tillgänglig av en tredje part. Dengaranti som anges i avsnitt 2.1 ogiltigförklaras efter kundensförsäljning eller överföring av produkten till en tredje part.2.7Ansvarsbegränsning för garantier. SYNOLOGY:SGARANTIER, SKYLDIGHETER, OCH ANSVAR SAMTKUNDENS RÄTTIGHETER ENLIGT DET SOM ANGES IDENNA GARANTI ÄR EXKLUSIVA SAMT ERSÄTTER OCHHÄVERHÄRMED,ALLAÖVRIGAGARANTIER,SKYLDIGHETER OCH ANSVAR FRÅN SYNOLOGY OCHALLA ANDRA RÄTTIGHETER, KRAV OCH SANKTIONERAV KUNDEN MOT SYNOLOGY, UTTRYCKLIGEN ELLERUNDERFÖRSTÅTT,SOMUPPSTÅRGENOMLAGSTIFTNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, MEDAVSEENDEPÅPRODUKTEN,MEDFÖLJANDEDOKUMENT ELLER PROGRAMVARA OCH ALLA ANDRAVAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOMRAMEN FÖR DENNA GARANTI, INKLUSIVE, MEN INTEBEGRÄNSAT TILL: (A) UNDERFÖRSTÅDD GARANTIAVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISSTÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, (B) UNDERFÖRSTÅDDGARANTI SOM UPPSTÅTT GENOM RÄDELSE ELLER MISSBRUK; ELLER (D) BROTT(HURUVIDA DET GÄLLER VÅRDSLÖSHET, STRIKTANSVAR,PRODUKTANSVARELLERANNAT).SYNOLOGY GER INGEN GARANTI OCH UTTRYCKLIGENAVSTÅR FRÅN GARANTI FÖR ATT DATA ELLERINFORMATIONSOMLAGRASPÅSYNOLOGYPRODUKTER KOMMER ATT VARA SÄKRA OCH UTANRISKFÖRDATAFÖRLUST.SYNOLOGYREKOMMENDERAR ATT KUNDEN VIDTAR LÄMPLIGAÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA DE DATASOM

2 LAN-indikator Visar status för nätverksanslutningen. För mer information, se ”Bilaga B: LED-indikatortabell”. 3 Diskindikator Visar status för installerade diskar. För mer information, se ”Bilaga B: LED-indikatortabe