Transcription

KERAJAAN MALAYSIAMANUAL PROSEDUR KERJA1GFMASJABATAN AKAUNTAN NEGARAMANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMASMALAYSIAMODUL GENERAL LEDGER, FUNDMANAGEMENT, CONTROLLING (GLFMCO)MODULLMS –External Loan(LMS EL)KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASGENERAL LEDGER, FUND MANAGEMENT, CONTROLLING (GLFMCO)SENARAI ISI KANDUNGANBIL.NO. RUJUKANDOKUMENTAJUK DOKUMENMUKA SURAT1SINGKATANSINGKATAN MPK 1GFMAS1-42MPK FM 01PROSES WARAN AM - BUKU ANGGARAN PERBELANJAAN5-93MPK FM 02PROSES WARAN AM – KEMASKINI PERUNTUKAN10-144MPK FM 03PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL – F1, F2 DAN F315-205MPK FM 04PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F521-266MPK FM 05PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F627-307MPK FM 06PROSES WARAN PERUNTUKAN KOSONG – F031-338MPK FM 07PROSES BATAL WARAN AM/PERUNTUKAN KECIL34-379MPK FM 08PENYELENGGARAAN KOD PERAKAUNAN –PROGRAM/AKTIVITI/PROJEK38-4110MPK GL 01PENYELENGGARAAN KOD PERAKAUNAN – KOD AKAUN42-4611MPK GL 02BAUCAR JURNAL MELALUI PORTAL 1GFMAS47-5312MPK GL 03BAUCAR JURNAL MANUAL54-6113MPK GL 04BAUCAR JURNAL MELALUI SAP GUI62-64

BIL.NO. RUJUKANDOKUMENTAJUK DOKUMENMUKA SURAT14MPK GL 05BAUCAR JURNAL INTEGRASI65-6715MPK-CO 01PENYELENGGARAAN KOD PERAKAUNAN – KOD PUSATTANGGUNGJAWAB (PTJ)68-73

SINGKATAN MPK 1GFMAS (dikemaskini seperti pada 17 November 2017)BILSINGKATAN(dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)NAMA PENUH1ABTAkaun Belum Terima2ABCActivity- Based Costing3ADP/ AUCAset Dalam Pembinaan (Asset Under Construction )4ANM5AO6AP7APGAkauntan Negara MalaysiaPejabat Perakaunan (Bahagian Akaun Kementerian / JANMNegeri/Cawangan)Arahan Pembayaran / Authorised Personnel/ Arahan Perbendaharaan(redundant)Arahan Potongan Gaji8APK / SIArahan Pengurangan Kuantiti Bekalan dan Perkhidmatan (StopInstruction)9APPPengguna Aplikasi10ARAccount Receivable11BABahagian Akaun Kementerian12BBBaucar Bayaran13BKPBahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia14BNMBank Negara Malaysia15BPBusiness Partner16BPADBahagian Pengurusan Audit Dalam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia17BPOPA18BPOPP19BPPP20BPTM21BPDBahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan AkauntanNegara MalaysiaBahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan,Jabatan AkauntanNegara MalaysiaBahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan, Jabatan AkauntanNegara MalaysiaBahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Akauntan NegaraMalaysiaBorang Pergerakan Dokumen22BW/ BIBusiness Warehouse / Business Intelligence23BWTD2425CACAABahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut,Jabatan Akauntan NegaraMalaysiaCertificate AuthorityCarta Akaun Akruan26CMCash Management1

BILSINGKATAN27CoGSTRCertificate under the Goods and Service Tax (Relief) Order 2014 – SijilPelepasan GST28CPCCertificate Of Practical Completion29CTLCek Tak Laku30DONota Pesanan Penghantaran (Delivery Order)313233DTBECECCDekstop BankingLaporan Penyata PendapatanEnterprise Central Component34EeKumpulan Pekerja (Employee 6364656667ICUIPNITJabJANM Neg/CawJANM Neg/CawJKKPPJKPJKPPAJSMKAKemKEW. 8KEW. 320 / SG20KEW310EKEW310KEW311KGTKnowAKPKWSPLA AOSub Kumpulan Pekerja (Employee Subgroup)Electronic Fund TransferElectronic GovernmentePerolehanGovernment Public Key InfrastructureGovernment Travel SystemHuman Capital ManagementIbu PejabatHuman ResourceHuman Resource Management Information SystemInnovation Associates Consulting Sdn Bhd. Juga dikenali sebagaiSystem Integrator (SI).Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPMInstitut Perakaunan Negara , Jabatan Akauntan Negara MalaysiaInfotypeJabatanJabatan Akauntan Negara MalaysiaJabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri / CawanganJawatankuasa Kerja Perakaunan PengurusanJawatankuasa PemanduJawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan KementerianJob Schedule ManagementKetua AkauntanKementerianBorang Penyata Perubahan GajiBorang Perubahan GajiBorang Wujud /Batal /Kemaskini Akaun PukalBorang Wujud Akaun PukalBorang Kemaskini Akaun PukalKenaikan Gaji TahunanKnowledge ArticleKad PengenalanKumpulan Wang Simpanan PekerjaLocal Admin - Pejabat Perakaunan(dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)NAMA PENUH2

BILSINGKATAN68LHDNLembaga Hasil Dalam Negeri69LoALimit of Amount70LPCSijil Gaji Akhir71LTHLaporan Terimaan Harian / Lembaga Tabung Haji (redundant)72LUHLaporan Urusniaga Harian73MMMaterial Management74MPManual Pengguna 1GFMAS75MPKAMesyuarat Pengarah dan Ketua Akauntan76MyCostSistem Pengkosan Kerajaan Persekutuan77NPB / GRNNota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (Goods/Services ReceivedNotes )78NPP / FRNNota Pelaksanaan Perkhidmatan (Fulfillment Receipt Notes)79OTCOne Time Customer80PATPenutupan Akhir Tahun81PBHPenyata Bank Harian82PCPusat Pembayaran (Pay Centre )83PCBPotongan Cukai Berjadual84PenyediaPegawai diberi kuasa sebagai Penyedia85Peraku lPegawai diberi kuasa sebagai Peraku I86Peraku llPegawai diberi kuasa sebagai Peraku II87PERKESOPertubuhan Keselamatan Sosial88PK/ POPesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order )89PPPejabat Pemungut90PPPAPasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, Jabatan Akauntan NegaraMalaysia91Pre DMEPre Data Medium Exchange(dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)NAMA PENUH3

BILSINGKATAN92PTJPusat Tanggungjawab93RARegistration Authority94SASub Admin95SAPSystem Application and Product96SAPGUISAP Graphical User Interface97SBPSistem Bayaran Pukal98SFTPSecured File Transfer Protocol99SOLMANSolution Manager100SPASistem Pengurusan Aset101SSTSurat Setuju Terima102TK/ COTanggungan Kontrak Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (ContractOrder)103TK (K) / CWTanggungan Kontrak Kerajaan Kerja (Contract Work Order)104TP1Personal Tax Waive Able Claims105TTTelegraphic Transfer106USBUniversal Serial Bus107VOPerubahan Tanggungan Kontrak108WebIWeb Intelligence109WOInden Kerja / Pesanan Kerja (Work Order )110WJPWang Jaminan Pelaksanaan111WPUAWaran Perjalanan Udara Awam1121GFMAS1 Government Financial Management and Accounting System1131SPLN1 Sistem Perakaunan Luar Negeri(dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)NAMA PENUH4

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – BUKU ANGGARAN PERBELANJAANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 01MUKA SURAT : 1/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20171.0PINDAAN : 0OBJEKTIFProsedur ini bertujuan memberi panduan untuk memproses Waran Am (anggaran perbelanjaan)yang telah diluluskan Parlimen.2.0SKOPProsedur ini digunapakai oleh BPOPA bagi memproses anggaran perbelanjaan yang bolehdilaksanakan melalui kaedah berikut:2.1 Integrasi2.2 Muatnaik secara GAN1.MyResultsAplikasi MyResults dibangunkan oleh KementerianKewangan bagi tujuan penyediaan bajet danpemantauan prestasi perbelanjaan.2.IntegrasiProses yang melibatkan dua sistem berlainan danberkomunikasi secara atas talian.3.Waran Am BukuBajetFAWaran yang dinyatakan dalam Buku AnggaranPerbelanjaan asal yang diluluskan oleh Parlimen.4.Waran Am BatalFIWaran yang dikeluarkan bagi membatalkan WaranAm yang telah diproses.5

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – BUKU ANGGARAN PERBELANJAANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 01MUKA SURAT : 2/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20174.0PINDAAN : 0TINDAKAN DAN Carta AliranMULA1.Terima notifikasi penghantaranWaran Am daripada MyResults.Peraku IBPOPATerima notifikasipenghantaranWaran Am2.Semak ketepatan maklumat WaranAm di sistem dengan BukuAnggaran Perbelanjaan.Peraku IBPOPASemak ketepatanmaklumati.YaJika tepat, buat perakuan I.Tepat?ii. Jika tidak tepat, isi ruangancatatan kuiri untuk maklumanMyResultsbagitindakanpembetulan.3.Semak ketepatan maklumat WaranAm di sistem dengan BukuAnggaran Perbelanjaan.i.Peraku ITidakKuiriPeraku IIBPOPATAMATSemak ketepatanmaklumatJika tepat, buat perakuan II.YaTepat?ii. Jika tidak tepat, isi ruangancatatan kuiri untuk TAMATA6Peraku II

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – BUKU ANGGARAN PERBELANJAANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 01MUKA SURAT : 3/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017PINDAAN : 0Bil.TindakanTanggungjawab4.Cetak Laporan Baki Belanjawan.Rujuk Manual Latihan GL-45115Laporan Baki Belanjawan, BakiPeruntukan dan Baki Siling.PenyediaBPOPASemak Laporan Baki BelanjawandenganBukuAnggaranPerbelanjaan. Sekiranya terdapatkesilapan, Waran Am FA perludibatalkan menggunakan WaranAm FI Rujuk Manual Latihan FM25109 Daftar Waram Am Batal (FI)dan maklumkan kepada MyResultsuntuk penghantaran semula.PegawaiBPOPA5.Carta AliranACetak LaporanBaki BelanjawanSemakTidakTepat?YaTAMAT7Batalkan WaranAm FA &maklumkanMyResults

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – BUKU ANGGARAN PERBELANJAANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 01MUKA SURAT : 4/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017Bil.PINDAAN : 0Tindakan(B)1.MUATNAIKSECARAMANUALTerima fail anggaran perbelanjaansecara softcopy dari BahagianBelanjawanKementerianKewangan dan muatnaik ke dalamsistem.TanggungjawabCarta AliranMULAPegawaiBPOPATerima failMuat naik2.Lakukan larian ujian dan semakketepatan maklumat Waran Am disistem dengan Buku AnggaranPerbelanjaan.PegawaiBPOPALarian ujian dansemakYaSemaki.Jika tepat, lakukan lariansebenar.ii. Jika tidak tepat, maklumkankepada Bahagian BelanjawanKementerian Kewangan untuktindakan pembetulan.Larian k Laporan Baki Belanjawan.Rujuk Manual Latihan GL-45115Laporan Baki Belanjawan, BakiPeruntukan dan Baki Siling.PegawaiBPOPALarian sebenarCetak4.Semak Laporan Baki BelanjawandenganBukuAnggaranPerbelanjaan. Sekiranya terdapatkesilapan, Waran Am FA perludibatalkan menggunakan WaranAm FI Rujuk Manual Latihan FM25109 Daftar Waram Am Batal (FI)dan muat naik semula.PegawaiBPOPASemakTidakTepat?TAMAT8Batal Waran AMFA dan muat naiksemula

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – BUKU ANGGARAN PERBELANJAANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 01MUKA SURAT : 5/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20175.0PINDAAN : 0NOTA PENTING5.1Sila pastikan maklumat Waran Am telah diterima daripada MyResults tidak lewat daripada30 November setiap tahun.5.2Proses ini perlu dilengkapkan sebelum 1 Januari tahun berikutnya.5.3Maklumat Waran Am akan dikemaskini secara auto ke MyResults selepas Perakuan IIdilaksanakan.5.46.0Jika terdapat keperluan untuk membatalkan waran, sila rujuk MPK FM 07.LAMPIRANTiada7.0RUJUKAN / PEKELILING7.1Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diluluskan Parlimen.7.2Manual Latihan 1GFMAS.9

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – KEMASKINI PERUNTUKANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 02MUKA SURAT : 1/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20171.0PINDAAN : 0OBJEKTIFProsedur ini bertujuan memberi panduan untuk memproses Waran Am berdasarkan kelulusanKementerian Kewangan atau Pegawai Pengawal.2.0SKOPProsedur ini digunapakai oleh BPOPA bagi mengemaskini maklumat Waran Am seperti berikut :2.1 Waran Am - Asal2.2 Waran Am - Khas2.3 Waran Am - Tambah2.4 Waran Am - Pindah / Viremen2.5 Waran Am - Sekat2.6 Waran Am - Tarik Sekat2.7 Waran Am - Luar Jangka2.8 Waran Am - AN1.Waran Am AsalFBWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan bagi Program/ Aktiviti, Projek atauObjek Am baru yang mana tiada peruntukandalam Buku Anggaran Perbelanjaan asal yangdiluluskan oleh Parlimen.2.Waran Am KhasFCWaran yang dikeluarkan khas oleh KementerianKewangan untuk menampung perbelanjaantambahan di bawah Vot T.3.Waran Am TambahFDWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan bagi Program/ Aktiviti, Projek atauObjek Am sebagai tambahan kepada peruntukandalam Buku Anggaran Perbelanjaan asal yangdiluluskan oleh Parlimen.10

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – KEMASKINI PERUNTUKANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 02MUKA SURAT : 2/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017BIL.4.PINDAAN : 0TERMAWaran Am Pindah/ ViremenJENISURUSNIAGAPENERANGANFEWaran yang dikeluarkan bagi memindahkanperuntukan :i.Di antara objek am dalam aktiviti yangsama;ii.Di antara aktiviti dalam program yang sama;iii. Di antara program ; atauiv. Di antara projek dalam vot yang sama dibawah cara pembiayaan yang sama.Kuasa membuat pindah peruntukan adalahtertakluk kepada pekeliling yang sedangberkuatkuasa.5.Waran Am SekatFFWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan untuk menyekat perbelanjaan dibawah sesuatu Program/ Aktiviti, Projek atauObjek Am.6.Waran Am Tarik SekatFGWaran yang dikeluarkan oleh aan yang telah dibuat melalui WaranAm Sekat (FF). Amaun Waran Am Tarik Sekat(FG) tidak boleh melebihi Waran Am Sekat (FF).7.Waran Am Luar JangkaFHWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan untuk menampung perbelanjaansegera yang tidak dapat dijangka danperbelanjaan ini tidak diperuntukkan padaawalnya dalam Buku Anggaran Perbelanjaan.8.Waran Am BatalFIWaran yang dikeluarkan bagi membatalkanwaran yang telah diproses.11

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – KEMASKINI PERUNTUKANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 02MUKA SURAT : 3/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20174.0PINDAAN : 0TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWABBil.TindakanTanggungjawabCarta AliranMULA1.Terima dan semak waran yangditerima daripada KementerianKewangan / Kementerian.i.PenyediaBPOPAJika maklumat tepat, kuncimasuk maklumat waran.Rujuk Manual Latihan FM21102/ 21103/ 21104/ 21105Daftar Waran AmYaTepat?Semak dokumen dan maklumatyang dikunci masuk.Kunci masukmaklumat waranTidakKuiri dankembalikandokumen kepadaMOFii. Jika maklumat tidak tepat,kuiri dan kembalikan dokumenkepadaKementerianKewangan / Kementerian.2.Terima dansemak waranTAMATPeraku IBPOPAi. Jika maklumat tepat, buatPerakuan I. Rujuk ManualLatihan FM-21102/ 21103/21104/ 21105 Daftar WaranAmSemakYaTepat?TidakKuiriii. Jika maklumat tidak tepat,kuiri dokumen. Rujuk ManualLatihan FM-21102/ 21103/21104/ 21105 Daftar WaranAmTAMATA12Peraku I

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – KEMASKINI PERUNTUKANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 02MUKA SURAT : 4/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017Bil.PINDAAN : 0TindakanTanggungjawabCarta AliranA3.Semak dokumen dan maklumatyang dikunci masuk.i.Peraku IIBPOPAJika maklumat tepat, buatPerakuan II. Rujuk ManualLatihan FM-21102/ 21103/21104/ 21105 Daftar WaranAmYaTepat?Tidakii. Jika maklumat tidak tepat,kuiri dokumen. Rujuk ManualLatihan FM-21102/ 21103/21104/ 21105 Daftar erstatus 80 (Telah di “Post”).Cetak waran peruntukan atausimpan dalam format PDF.PenyediaBPOPASemak maklumat peruntukan diLaporan Baki Belanjawan.PenyediaBPOPAPastikan telah di“Post”Cetak / Simpanformat PDFSemakTAMAT13Peraku II

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN AM – KEMASKINI PERUNTUKANRUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 02MUKA SURAT : 5/5KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20175.0NOTA PENTING5.16.0PINDAAN : 0Jika terdapat keperluan untuk membatalkan waran, sila rujuk MPK FM 07.LAMPIRANTiada7.0RUJUKAN/ PEKELILING6.11 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB 2.5 - Pindah Peruntukan PerbelanjaanPembangunan Tahunan.6.21 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB 2.6 – Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus.14

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL - F1, F2 DAN F3RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 03MUKA SURAT : 1/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20171.0PINDAAN : 0OBJEKTIFProsedur ini bertujuan memberi panduan untuk memproses Waran Peruntukan Asal melalui jenisurusniaga F1, F2 dan F3.2.0SKOPProsedur ini diguna pakai oleh Bahagian Kewangan Kementerian bagi memproses agihan WaranPeruntukan kepada PTJ Tier 1 berdasarkan peruntukan yang telah NERANGAN1.PTJ Tier 1Penerima Waran Peruntukan peringkat pertamadaripada Bahagian Kewangan Kementerian.2.PTJ Tier 2Penerima Waran Peruntukan Kecil peringkatkedua daripada PTJ Tier 1.3.Waran Am Buku BajetFAWaran yang dinyatakan dalam Buku AnggaranPerbelanjaan asal yang diluluskan oleh Parlimen.4.Waran Am AsalFBWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan bagi Program/ Aktiviti, Projek atauObjek Am baru yang mana tiada peruntukandalam Buku Anggaran Perbelanjaan asal yangdiluluskan oleh Parlimen.5.Waran Am KhasFCWaran yang dikeluarkan khas oleh KementerianKewangan untuk menampung perbelanjaantambahan di bawah Vot T.6.Waran Am TambahFDWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan bagi Program/ Aktiviti, Projek atauObjek Am sebagai tambahan kepada peruntukandalam Buku Anggaran Perbelanjaan asal yangdiluluskan oleh Parlimen.15

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL - F1, F2 DAN F3RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 03MUKA SURAT : 2/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017BIL.PINDAAN : 0TERMAJENISURUSNIAGAPENERANGAN7.Waran Am SekatFFWaran yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan untuk menyekat perbelanjaan dibawah sesuatu Program/ Aktiviti, Projek atauObjek Am.8.Waran Peruntukan – AsalF1DigunakanolehBahagianKewanganKementerian untuk membuat agihan kepada PTJTier 1 seperti berikut:i.Agihan peruntukan asal berdasarkan BukuAnggaran Perbelanjaan.ii.Agihan peruntukan tambahan yangdikeluarkan oleh Kementerian Kewanganbagi Program/ Aktiviti, Projek atau Objek Ambaru yang mana tiada peruntukan dalamBuku Anggaran Perbelanjaan asal.Waran ini hanya boleh dikemaskini selepasWaran Am – Buku Bajet (FA), Waran Am - Asal(FB) dan Waran Am – Khas (FC) dikemaskini di1GFMAS oleh BPOPA.9.Waran Peruntukan – rian untuk membuat agihan kepada PTJTier 1 bagi peruntukan tambahan yangdikeluarkan oleh Kementerian Kewangan bagiProgram/ Aktiviti, Projek atau Objek Am sediaada dalam Buku Anggaran Perbelanjaan asal.Waran ini hanya boleh dikemaskini selepasWaran Am – Tambah (FD) dikemaskini di1GFMAS oleh BPOPA.10.Waran Peruntukan – Tarik(Asal)F3Situasi 1 – Disekat oleh Kementerian KewanganDigunakanolehBahagianKewanganKementerian selepas menerima salinan WaranAm Sekat daripada Kementerian Kewangan. Silapastikan Waran Peruntukan – Kecil Tarik (F5)dikemaskini dahulu diikuti dengan Waran16

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL - F1, F2 DAN F3RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 03MUKA SURAT : 3/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017BIL.PINDAAN : 0TERMAJENISURUSNIAGAPENERANGANPeruntukan – Tarik (Asal) (F3) untukmembolehkan Waran Am - Sekat (FF) diprosesoleh BPOPA.Situasi 2 – Ditarik oleh Pegawai PengawalDigunakanolehBahagianKewanganKementerian untuk menarik balik WaranPeruntukan – Asal (F1) dan Waran Peruntukan –Tambah (Asal) (F2) yang telah diagihkan kepadaPTJ Tier 1 dengan tujuan untuk diagihkankepada PTJ Tier 1 yang lain. Sila pastikan bakiperuntukan adalah mencukupi.Sekiranya PTJ Tier 1 telah mengagihkan WaranPeruntukan – Asal (F1) dan Waran Peruntukan –Tambah (Asal) (F2) yang diterima kepada PTJTier 2 menggunakan Waran Peruntukan – Kecil(F4), Bahagian Kewangan Kementerianhendaklah memastikan PTJ Tier 1 memprosesWaran Peruntukan – Kecil Tarik (F5) terlebihdahulu sebelum Waran Peruntukan – Tarik(Asal) (F3) boleh disediakan.11.Waran Peruntukan – KecilF4Digunakan oleh PTJ Tier 1 untuk membuatagihan Waran Peruntukan – Asal (F1), WaranPeruntukan – Tambah (Asal) (F2), dan WaranPeruntukan – Tarik (Asal) (F3) yang diterimakepada PTJ Tier 2. PTJ Tier 1 perlu memastikanbaki peruntukan adalah mencukupi.PTJ Tier 2 perlu membuat Akuan Terima dansemak Laporan Kedudukan Vot untukmemastikan peruntukan telah dikemaskini.17

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL - F1, F2 DAN F3RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 03MUKA SURAT : 4/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017PINDAAN : 0BIL.TERMAJENISURUSNIAGAPENERANGAN12.Waran Peruntukan – Kecil TarikF5Digunakan oleh PTJ Tier 1 untuk menarik balikperuntukan yang telah diagihkan kepada PTJTier 2 melalui Waran Peruntukan – Kecil (F4).PTJ Tier 1 perlu memastikan baki peruntukanPTJ Tier 2 adalah mencukupi sebelum WaranPeruntukan – Kecil Tarik (F5) diproses.PTJ Tier 2 perlu membuat Akuan Terima dansemak Laporan Kedudukan Vot untukmemastikan peruntukan telah dikemaskini.4.0TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWABBil.TindakanTanggungjawab1.Terima Surat Waran Am, WaranAm Tambahan atau salinan WaranAm Sekat.Bahagian KewanganKementerian2.Buat agihan peruntukan kepadaPTJ Tier 1.Bahagian KewanganKementerian3.Kunci masuk maklumat WaranPeruntukan. Rujuk Manual LatihanFM-24111/24112/24113PenyediaBahagian KewanganKementerianCarta AliranMULATerima Surat/Salinan WaranBuat agihanperuntukanKunci masukmaklumat WaranPeruntukanSemak4.Semak dokumen dan maklumatyang dikunci masuk.i. Jika maklumat tepat, buatPerakuan I.ii. Jika maklumat tidak tepat,kuiri dokumen. Rujuk ManualLatihan FM-24118 Kuiri danPembetulanWaranPeruntukan.Peraku IBahagian u I

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL - F1, F2 DAN F3RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 03MUKA SURAT : 5/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017Bil.PINDAAN : 0TindakanTanggungjawabCarta AliranA5.Semak dokumen dan maklumatyang dikunci masuk.i. Jika maklumat tepat, buatPerakuan II.iii. Jika maklumat tidak tepat,kuiri dokumen. Rujuk ManualLatihan FM-24118 Kuiri danPembetulanWaranPeruntukan.Peraku IIBahagian KewanganKementerianSemakYaTepat?Peraku tus 80 (Telah di “Post”).Cetak Waran Peruntukan atausimpan dalam format PDF danmaklumkan kepada PTJ Tier 1.PenyediaBahagian KewanganKementerianSemak maklumat peruntukan yangditerima di Laporan KedudukanVot.i. Sekiranya peruntukan gihkan kepada PTJ Tier 2.PTJ Tier 1ii.Pastikan telahdi”Post”Cetak/ Simpandalam format PDF&maklumkankepada PTJ Tier1SemakTelahdikemaskini?YaBoleh belanja/agihkankepadaPTJ Tier 2TidakSekiranya peruntukan tidakdikemaskini, sila KewanganKementerian19TAMAT

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN ASAL - F1, F2 DAN F3RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 03MUKA SURAT : 6/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20175.0NOTA PENTING5.16.0PINDAAN : 0Jika terdapat keperluan untuk membatalkan waran, sila rujuk MPK FM 07LAMPIRANTiada7.0RUJUKAN/ PEKELILING7.11 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB 2.5 – Pindah Peruntukan PerbelanjaanPembangunan Tahunan.7.21 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB 2.6 – Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus.20

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F5RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 04MUKA SURAT : 1/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20171.0PINDAAN : 0OBJEKTIFProsedur ini bertujuan memberi panduan untuk memproses Waran Peruntukan Kecil melalui kodurusniaga F4 dan F5.2.0SKOPProsedur ini diguna pakai oleh PTJ Tier 1 bagi memproses agihan Waran Peruntukan Kecil kepadaPTJ Tier 2 berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan. Prosedur ini juga terpakai sekiranyaterdapat keperluan untuk PTJ Tier 2 mengagihkan peruntukan kepada PTJ lain dan NERANGAN1.PTJ Tier 1Penerima Waran Peruntukan peringkat pertamadaripada Bahagian Kewangan Kementerian.2.PTJ Tier 2Penerima Waran Peruntukan Kecil peringkatkedua daripada PTJ Tier 1.3.Waran Peruntukan – AsalF1DigunakanolehBahagianKewanganKementerian untuk membuat agihan kepada PTJTier 1 seperti berikut:i.Agihan peruntukan asal berdasarkan BukuAnggaran Perbelanjaan.ii.Agihan peruntukan tambahan yangdikeluarkan oleh Kementerian Kewanganbagi Program/ Aktiviti, Projek atau Objek Ambaru yang mana tiada peruntukan dalamBuku Anggaran Perbelanjaan asal.Waran ini hanya boleh dikemaskini selepasWaran Am – Buku Bajet (FA), Waran Am - Asal(FB) dan Waran Am – Khas (FC) dikemaskini di1GFMAS.21

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F5RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 04MUKA SURAT : 2/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017BIL.4.PINDAAN : 0TERMAWaran Peruntukan – hBahagianKewanganKementerian untuk membuat agihan kepada PTJTier 1 bagi peruntukan tambahan yangdikeluarkan oleh Kementerian Kewangan bagiProgram/ Aktiviti, Projek atau Objek Am sediaada dalam Buku Anggaran Perbelanjaan asal.Waran ini hanya boleh dikemaskini selepasWaran Am – Tambah (FD) dikemaskini di1GFMAS.5.Waran Peruntukan – Tarik(Asal)F3Situasi 1 – Disekat oleh Kementerian KewanganDigunakanolehBahagianKewanganKementerian selepas menerima salinan WaranAm Sekat daripada Kementerian Kewangan. Silapastikan Waran Peruntukan – Kecil Tarik (F5)dikemaskini dahulu diikuti dengan WaranPeruntukan – Tarik (Asal) (F3) untukmembolehkan Waran Am - Sekat (FF) diprosesoleh BPOPA.Situasi 2 – Ditarik oleh Pegawai PengawalDigunakanolehBahagianKewanganKementerian untuk menarik balik WaranPeruntukan – Asal (F1) dan Waran Peruntukan –Tambah (Asal) (F2) yang telah diagihkan kepadaPTJ Tier 1 dengan tujuan untuk diagihkankepada PTJ Tier 1 yang lain. Sila pastikan bakiperuntukan adalah mencukupi.Sekiranya PTJ Tier 1 telah mengagihkan WaranPeruntukan – Asal (F1) dan Waran Peruntukan –Tambah (Asal) (F2) yang diterima kepada PTJTier 2 menggunakan Waran Peruntukan – Kecil(F4), Bahagian Kewangan Kementerianhendaklah memastikan PTJ Tier 1 memprosesWaran Peruntukan – Kecil Tarik (F5) terlebih22

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F5RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 04MUKA SURAT : 3/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017BIL.PINDAAN : 0TERMAJENISURUSNIAGAPENERANGANdahulu sebelum Waran Peruntukan – Tarik(Asal) (F3) boleh disediakan.6.Waran Peruntukan – KecilF4Digunakan oleh PTJ Tier 1 untuk membuatagihan Waran Peruntukan – Asal (F1), WaranPeruntukan – Tambah (Asal) (F2), dan WaranPeruntukan – Tarik (Asal) (F3) kepada PTJ Tier2. PTJ Tier 1 perlu memastikan baki peruntukanadalah mencukupi.PTJ Tier 2 perlu membuat Akuan Terima dansemak Laporan Kedudukan Vot untukmemastikan peruntukan telah dikemaskini.7.Waran Peruntukan – Kecil TarikF5Digunakan oleh PTJ Tier 1 untuk menarik balikperuntukan yang telah diagihkan kepada PTJTier 2 melalui Waran Peruntukan – Kecil (F4).PTJ Tier 1 perlu memastikan baki peruntukanPTJ Tier 2 adalah mencukupi sebelum WaranPeruntukan – Kecil Tarik (F5) diproses.PTJ Tier 2 perlu membuat Akuan Terima dansemak Laporan Kedudukan Vot untukmemastikan peruntukan telah dikemaskini.23

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F5RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 04MUKA SURAT : 4/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20174.0Bil.PINDAAN : 0TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWABTindakanTanggungjawabCarta AliranMULA1.Buat agihan peruntukan kepadaPTJ Tier 2.PTJ Tier 12.Kunci masuk maklumat WaranPeruntukan. Rujuk Manual LatihanFM-24114 dan FM-24115 DaftarWaran Peruntukan KecilPenyediaPTJ Tier 1Agih peruntukanKunci masukWaranPeruntukanSemak3.Semak dokumen dan maklumatyang dikunci masuk.i. Jika maklumat tepat, buatPerakuan I.ii. Jika maklumat tidak tepat, kuiridokumen. Rujuk ManualLatihan FM-24118 Kuiri danPembetulanWaranPeruntukan.Peraku IPTJ Tier 1YaTepat?Peraku ITidakKuiriTAMATSemak4.Semak dokumen dan maklumatyang dikunci masuk.i. Jika maklumat tepat, buatPerakuan II.ii. Jika maklumat tidak tepat, kuiridokumen.Peraku IIPTJ Tier 1YaTepat?TidakKuiriTAMATA24Peraku II

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F5RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 04MUKA SURAT : 5/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 2017Bil.PINDAAN : 0TindakanTanggungjawabCarta AliranA5.Pastikanwaranperuntukanberstatus 40 (Telah Peraku II).Cetak Waran Peruntukan atausimpan dalam format PDF danmaklumkan kepada PTJ Tier 2.PenyediaPTJ Tier 1Pastikan waranperuntukanberstatus 40Cetak/ Simpandalam formatPDF, maklumkankepada PTJ Tier26.Buat Akuan Terima dan pastikandokumen berstatus 80 (Telah di“Post”).Peraku IIPTJ Tier 27.Semak maklumat peruntukan yangditerima di Laporan KedudukanVot.i. Sekiranya peruntukan telahdikemaskini,perbelanjaanboleh dilakukan.ii. Sekiranya peruntukan tidakdikemaskini, sila laporkan keSOLMAN.PenyediaPTJ Tier 2Akuan Terima &pastikantelah di“Post”SemakYaDikemaskini?Perbelanjaanboleh dilakukanTIdakLaporkan keSOLMAN25TAMAT

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F4 DAN F5RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 04MUKA SURAT : 6/6KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20175.0NOTA PENTING5.16.0PINDAAN : 0Jika terdapat keperluan untuk membatalkan waran, sila rujuk MPK FM 07LAMPIRANTiada7.0RUJUKAN/ PEKELILING7.11 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB 2.5 – Pindah Peruntukan PerbelanjaanPembangunan Tahunan.7.21 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PB 2.6 – Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus.26

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIAPROSEDUR KERJA 1GFMASFUND MANAGEMENT (FM)TAJUK : PROSES WARAN PERUNTUKAN KECIL – F6RUJUKAN DOKUMEN: MPK FM 05MUKA SURAT : 1/4KELUARAN : 1TARIKH KEMASKINI: 1 DISEMBER 20171.0PINDAAN : 0OBJEKTIFProsedur ini bertujuan memberi panduan untuk memproses Waran Peruntukan Kecil - Pindah/Viremen melalui kod urusniaga F6.2.0SKOPProsedur ini diguna pakai oleh PTJ Tier 1, PTJ Tier 2, dan seterusnya bagi memproses pindahan/viremen di antara Sub Aktiviti atau Objek Sebagai yang tidak m

MODUL LMS –External Loan . 103 TK (K) / CW Tanggungan Kontrak Kerajaan Kerja (Contract Work Order) 104 TP1 Personal Tax Waive Able Claims 105 TT Telegraphic Transfer 106 USB Universal Serial Bus 107 VO Perubahan Tanggungan Kontrak 108 WebI Web Intelligence 109 WO Inden Kerja / Pesanan Kerja (Work Order)