Transcription

PANDUANISTIADAT KONVOKESYEN UPSI KALI KE-2220 HINGGA 26 NOVEMBER 2021 / 22nd UPSI CONVOCATION CEREMONY 20th TO 26thNOVEMBER 2021 GUIDELINEPengumuman / Announcement1. Semuagraduandimintauntukmembuat PengesahanKehadiranKonvokesyen (https://konvokesyen.upsi.edu.my/) dan mencetak slip pengesahan danpengambilan jubah. / . All graduands are required to confirm the presence of theconvocation (https://konvokesyen.upsi.edu.my/) and print the confirmation slip and therobe loan.2. Klik sini (https://konvokesyen.upsi.edu.my/) ) untuk paparan susunan sesi mengikut fakulti,Istiadat Konvokesyen Kali Ke-22 UPSI. Semua graduan diminta hadir mengikut sesikonvokesyen yang ditetapkan. / Click here to view the session arrangement by faculty, The22nd Convocation Ceremony UPSI. Graduands are required to attend the specifiedsession.3. Surat jemputan Istiadat Konvokesyen Kali Ke-22 UPSI boleh dicetak mulai pada 20Oktober 2021. / Invitation letter to The 22nd Convocation Ceremony UPSI can be printedfrom 20th October 2021.4. Bagi urusan Pinjaman Jubah sila bawa bersama: / For Robe Loan, please bring :4.14.24.3Borang Pengambilan Pakaian Akademik / Application Form For Robe LoanDua (2) Salinan Sijil Vaksinasi dan Kad Pengenalan Wakil (Jika berkaitan) / Two (2)copies of Vaccination Certificate & Copy of Representative Identification CardDua (2) Salinan Surat Aku Janji / Two (2) copies of Letter of UndertakingNota / Note :- Seorang wakil hanya boleh mengambil dua (2) jubah sahaja. / Each representative isonly allowed to collect two (2) robe.5. Bagi Graduan Berkeperluan Khas tuan / puan dimohon untuk melapor diri pada harikonvokesyen di Kaunter Graduan Berkeperluan Khas yang ditetapkan. / For the SpecialNeeds Graduands you are requested to report on the Convocation day at the SpecialNeeds Graduate at the respective counter.6. Menyemak status hutang melalui https://portal.upsi.edu.my/ dan memastikan bayarandibuat untuk mengelakkan sebarang masalah semasa mengambil jubah dan menghadirikonvokesyen. / All graduands are advised to check their accounts via Student Portal andensure payments are made to avoid problems during the robe collection and theconvocation ceremony.7. Bayaran hutang hendaklah dijelaskan sebelum tarikh peminjaman jubah selewat-lewatnyapada atau sebelum 20 Oktober 2021./ All graduands must ensure that all payments mustbe made before the due date of robe collection by or before 20th October 2021.

PANDUAN UNTUK GRADUAN SEMASA ISTIADAT KONVOKESYENVIDEO TATACARA ISTIADAT KONVOKESYENSila rujuk laman web rasmi Konvokesyen UPSI1. ETIKA PAKAIAN GRADUAN1.1 Jubah akademik graduan, hood dan topi (mortar board/bannet) akan disediakan olehUniversiti.Lelaki :Berbaju Melayu lengkap bersamping, atau;Lounge suit termasuk seluar panjang berwarna hitam, atau;Baju kemeja berlengan panjang warna bebas serta bertali leher dan berseluar panjangberwarna hitam danKasut kulit hitam dan sarung kaki hitam. (Kasut sukan tidak dibenarkan)1.2 Wanita :Baju kurung/baju kurung moden atau kebaya labuh dengan kain tanpa belah (split).Graduan mengandung boleh memakai pakaian yang bersesuaian.Gaun dan skirt hendaklah labuh ke bawah paras lutut.Warna pakaian adalah bebas.Kasut sarung dengan tinggi tumit sekurang-kurangnya satu inci. (Selipar adalah tidakdibenarkan)2. PEMINJAMAN PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN2.1 Anda boleh meminjam pakaian akademik iaitu jubah, hood dan topi (mortar board/bannet)mengikut tarikh, masa dan tempat seperti berikut manakala sesi adalah mengikut fakulti.TARIKH20 Oktober 2021hingga11 November 2021MASASesi Pagi9.00 pagi - 1.00 petangSesi Petang2.30 petang – 5.00 petangLOKASIFoyer, Dewan TuankuCanselor2.2 Peminjaman selepas dari tarikh dan waktu yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan.2.3 Anda dikehendaki melengkapkan mengesahkan kehadiran ke Istiadat Konvokesyen,membuat pilihan saiz jubah dan mencetak Borang Pinjaman Jubah melalui SistemJemputan Konvokesyen.2.4 Panduan saiz jubah boleh dirujuk ketika membuat pilihan saiz jubah.2.5 Graduan tidak boleh mencuba pakaian konvokesyen dan menukarnya.

2.6 Semua bakal graduan sama ada hadir atau tidak dikehendaki membuat pengesahankehadiran.2.7 Bakal graduan yang mewakilkan rakan untuk membuat peminjaman pakaian akademikjuga harus membuat pengesahan kehadiran dan membuat pilihan saiz jubah. BorangPinjaman Jubah yang dicetak melalui sistem perlu diserahkan kepada wakil bersama duasalinan kad pengenalan wakil, Sijil Vaksinasi dan Surat Aku Janji semasa datang membuatpeminjaman pakaian akademik.2.8 Seorang rakan hanya boleh mewakilkan dua (2) orang rakan lain sahaja untuk membuatpinjaman pakaian akademik.2.9 Graduan dikehendaki mengimbas kod QR MyQRIS setelah mengambil pakaian akademik.2.10 Graduan diwajibkan memakai pelitup muka sepanjang berurusan dengan pihak universitidan membuat imbasan MySejahtera serta imbasan suhu badan.3. BAYARAN3.1 Semua bakal graduan diwajibkan membuat bayaran yuran konvokesyen sama ada hadiratau tidak ke Istiadat Konvokesyen UPSI.3.2 Ijazah dan Transkrip Akademik tidak akan diserahkan kepada mana-mana graduan masihbelum menjelaskan bayaran yuran konvokesyen.3.3 /BIL.1.2.3.4.PERINGKAT PENGAJIANPhD / DPLISarjanaSarjana MudaDiplomayurankonvokesyenbolehdirujukdiKADAR YURAN 00.00400.00150.00120.00300.00240.003.4 Bayaran yuran konvokesyen bagi graduan francais bolehlah dirujuk kepada universiti/kolejmasing-masing.

4. PROSEDUR SEBELUM MEMASUKI DEWAN4.1 Semua bakal graduan yang hadir mestilah telah lengkap divaksin dengan 2 dos dantelah melepasi tempoh matang vaksinasi. Tempoh matang vaksinasi mengikut jenisvaksin adalah seperti berikut:Bil.1.Jenis VaksinPfizer – BiontechJumlah Dos2 DosTempoh Lengkap14 hari2.Sinovac2 Dos14 hari3.Astrazeneca2 Dos14 hari4.Cansino1 Dos28 hari5.Lain – lain1 atau 2 Dosbergantung padajenis erianKesihatan Malaysia (KKM)/WorldHealth Organization (WHO)4.2 Semua graduan dari luar negara perlu mematuhi tempoh kuarantin dan mematuhisemua prosedur kemasukan ke Malaysia seperti yang ditetapkan oleh KerajaanMalaysia. (Rujuk Garis Panduan Proses Kemasukan dan Kuarantin Person UnderSurvilence (PUS)4.3 Semua graduan diwajibkan membuat SARINGAN KESIHATAN (Health screening) di pintumasuk utama dengan mengimbas Kod QR MySejahtera dan mengukur suhu badan.Graduan yang dikesan mempunyai suhu melebihi 37.5 c TIDAK akan dibenarkan masukke kawasan kampus.4.4 Graduan yang mempunyai status seperti berikut tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan:4.4.14.4.24.4.34.4.4Kes yang disahkan.Kes suspek.Kontak Rapat.Individu dalam pemantauan.4.5 Graduan perlu menunjukkan sijil vaksinasi digital pada aplikasi MySejahtera di PosPengawal pintu masuk utama UPSI. Hanya graduan yang mencapai tempoh lengkapvaksinasi sahaja dibenarkan masuk ke dalam kampus.4.6 Graduan akan diberikan satu set Covid-19 Saliva Rapid Test Kid di pintu masuk kampusuntuk digunakan bagi memastikan graduan bebas Covid sebelum memasuki dewanistiadat.4.7 Ujian perlu dilakukan ketika berada di dalam kenderaan semasa graduan dan keluargabergerak ke Padang Kawad.4.8 Klik https://youtu.be/iEdftK0kFTM Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test/ Saliva Home Kit.4.9 Graduan perlu menunjukkan keputusan RTK yang telah dibuat semasa dalam kenderaankepada petugas. Kemaskini keputusan ujian tersebut di dalam applikasi MySejahtera.

4.10 Hanya graduan yang disahkan negatif dibenarkan turun dari kenderaan keluargaseterusnya menaiki bas yang disediakan untuk ke Dewan Tuanku Canselor.4.11 Bagi graduan yang mendapat keputusan positif COVID-19, akan dirujuk ke PusatKesihatan Universiti untuk saringan selanjutnya.5 MELAPORKAN DIRI UNTUK PERGERAKAN GRADUAN5.1 Semua bakal graduan diwajibkan melaporkan diri lengkap dengan pakaian akademik diDewan Tuanku Canselor mengikut sesi masing-masing yang boleh dirujuk di laman webkonvokesyen UPSI.5.2 Masa melapor diri bagi graduan :- Sesi pagi ialah 7.15 pagi5.3 Bakal graduan akan disusun mengikut nombor giliran menerima Ijazah (nombor giliranadalah seperti yang tercatat dalam kad nama graduan).5.4 Kad nama graduan akan diberikan kepada setiap bakal graduan semasa bakal graduanmelapor diri di Dewan Tuanku Canselor pada hari konvokesyen.5.5 Kad nama yang diberi perlu disimpan dengan baik untuk diserahkan kepada petugassemasa anda berdiri untuk naik ke pentas di dalam dewan bagi menerima ijazah.5.6 Bakal graduan perlu memaklumkan ketidakupayaan kepada pegawai bertugas semasamelapor diri di Dewan Tuanku Canselor.6 PANDUAN DAN TATACARA MENERIMA IJAZAH6.1 Semua bakal graduan dikehendaki berkumpul dan melaporkan diri lengkap denganPakaian Akademik di Dewan Tuanku Canselor mengikut pintu masuk (P1 atau P2) padatarikh dan masa yang telah ditetapkan.6.2 Semua bakal graduan dikehendaki duduk di kerusi yang bertanda (tagging) di DewanTuanku Canselor mengikut nombor giliran masing-masing seperti yang tercatat dalam KadNama Graduan.6.3 Semua bakal graduan dikehendaki berdiri semasa Dekan mengumumkanpenganugerahan Doktor Falsafah/ Sarjana/Diploma Pendidikan/Sarjana Muda/Diploma.6.4 Semasa Istiadat pengurniaan/penyampaian, nama graduan akan diumumkan untukmenerima ijazah masing-masing. Bakal graduan akan bergerak ke hadapan dewanmengikut barisan.6.5 Para graduan diminta mematuhi semua arahan pegawai bertugas semasa IstiadatKonvokesyen berlangsung.

6.6 Apabila nama graduan diumumkan;6.6.1Graduan diminta berjalan terus ke arah DYMM Tuanku Canselor / Pro Canselor.tunduk sebagai tanda hormat (penanda ada disediakan di atas pentas).6.6.2Terima Ijazah Doktor Falsafah/Sarjana/SarjanaPendidikan dengan kedua belah tangan.6.6.3Beri ucapan “Menjunjung Kasih Tuanku” kepada Tuanku Canselor dan “Terimakasih” kepada Pro Canselor.6.6.4Undur selangkah dan tundukkan kepala sebelum berjalan turun dari pentas dankembali ke tempat duduk asal.6.6.5Bagi penerima Anugerah Kecemerlangan, selepas menerima Ijazah dikehendakiduduk di tempat duduk yang disediakan iaitu di sebelah hadapan kiri dewan(menghadap pentas).6.6.7Panduan dan tatacara menerima ijazah akan dijelaskan dengan lebih lanjutsemasa raptai.Muda/Diploma/Diploma7 PERGERAKAN GRADUAN MASUK DAN KELUAR DEWAN7.1 Semua bakal graduan akan disusun dalam barisan mengikut nombor giliran masingmasing di dalam Dewan Tuanku Canselor.7.2 Bakal graduan adalah diingatkan untuk tidak meninggalkan dewan sepanjang istiadatberlangsung.7.3 Graduan akan keluar meninggalkan dewan sebaik sahaja juruacara mengumumkan“Perarakan Graduan Keluar Dewan”.7.4 Graduan akan bergerak keluar mengikut barisan demi barisan selepas pakaian akademikdiperiksa oleh petugas.7.5 Graduan dikehendaki menanggalkan pakaian akademik dan meletakkan di dalam bekasyang disediakan sebelum menaiki kenderaan yang disediakan untuk ke Padang Kawad.7.6 Semua pergerakan graduan masuk dan keluar dewan hendaklah mengikut PepanduPerarakan dan arahan pegawai istiadat yang bertugas dan mengekalkan penjarakan fizikalsekurang-kurangnya satu meter.8 JEMPUTAN KEPADA TETAMU GRADUAN8.1 Bagi mematuhi arahan kerajaan dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkansemasa pandemik COVID-19, hanya graduan sahaja dijemput dan dibenarkan masuk kedalam dewan.8.2 Ibu bapa atau pengiring hanya dibenarkan masuk ke kawasan kampus bagi menurunkangraduan di lokasi yang telah ditetapkan. Sebaik sahaja graduan diturunkan di lokasi yangtelah tetapkan, kenderaan ibu bapa atau pengiring perlulah beredar dari kawasan kampus.

8.3 Kerjasama daripada graduan, ibu bapa atau pengiring amat dihargai untuk memastikanperjalanan Istiadat Konvokesyen ke -22 ini berjalan lancar dan mematuhi SOP yangditetapkan.8.4 Istiadat Konvokesyen Ke-22 Universiti Pendidikan Sultan Idris boleh disaksikan secaralangsung melalui platform secara dalam talian yang disediakan iaitu Facebook rasmi UPSIdan UPSI TV.9 GAMBAR9.1 Gambar-gambar graduan semasa menerima ijazah akan diuruskan oleh Syarikat Fotografiyang dilantik oleh Universiti.9.2 Graduan dikehendaki berurusan dengan syarikat yang dilantik untuk kaedah bayaran danpenghantaran gambar-gambar graduan.9.3 Bayaran sebanyak RM40.00 dikenakan kepada graduan mengikut pakej yang telahditetapkan oleh syarikat fotografi. Bayaran ini tidak diwajibkan kepada graduan.9.4 Bayaran pakej gambar graduan tidak termasuk di dalam yuran konvokesyen.9.5 Urusan penjualan adalah tanggungjawab syarikat dengan persetujuan graduan. Universititidak bertanggungjawab ke atas urusan berkenaan.9.6 Edaran gambar graduan wajib di laksanakan melalui kaedah pos sahaja.10 PEMULANGAN PAKAIAN AKADEMIK DAN TUNTUTAN SKROL/TRANSKRIP10.1 Graduan akan memulangkan pakaian akademik sejurus selepas istiadat konvokesyen bagiprogram masing-masing selesai. Denda akan dikenakan dalam kes-kes berikut:BIL.1.2.3.4.5.PERKARALewat pulang Pakaian Akademik (kadarsehari lewat)Denda rosak/hilang jubahDenda rosak/hilang mortar board (topi)Denda rosak/hilang hoodDenda rosak/hilang semua pakaianakademikKADAR (RM)SARJANAIJAZAHMUDA .0040.00450.00350.0010.2 Graduan yang tidak berkesempatan memulangkan pakaian akademik dalam tempoh yangditetapkan boleh mewakilkan kepada rakan lain untuk memulangkannya denganmenggunakan borang kebenaran kepada wakil untuk memulangkan pakaian akademik.

10.3 Graduan tidak berkesempatan hadir pada hari konvokesyen tetapi telah membuatpinjaman jubah juga dikehendaki memulangkan pakaian akademik mengikut tempoh masayang ditetapkan melalui wakil yang dilantik.10.4 Pakaian akademik yang lewat dipulangkan akan dikenakan denda mengikut kadar yangditetapkan.10.5 Skrol/transkrip akademik tidak akan dikeluarkan kepada graduan yang gagalmemulangkan pakaian akademik yang lengkap dan graduan berhutang.10.6 Skrol/transkrip akademik hanya akan dikeluarkan satu (1) kali sahaja. Pihak universiti tidakakan bertanggungjawab jika berlaku kerosakan / kehilangan dan sebagainya ke atasdokumen tersebut.10.7 Bayaran akan dikenakan untuk mendapatkan salinan dokumen-dokumen berkenaan yanghilang atau rosak dengan kadar berikut :BIL.12PERKARABayaran Salinan TranskripBayaran Salinan IjazahKADAR (RM)10.0060.0010.8 Permohonan bagi mendapatkan salinan dokumen berkenaan boleh dibuat denganmenghantar surat permohonan rasmi kepada Unit Pengijazahan, Bahagian Hal EhwalAkademik, Universiti Pendidikan Sultan Idris.10.9 Graduan juga boleh memberi kebenaran kepada pihak universiti untuk menguruskanperkhidmatan pos skrol/transkrip dengan mengisi Borang kebenaran Pos Skrol/Transkrip.11 PERTANYAAN11.1 Pertanyaan mengenai konvokesyen bolehlah dirujuk kepada:11.1.1 Kehadiran, Pakaian Akademik, Skrol/Transkrip Akademik - Graduan DiplomaPendidikan, Sarjana Muda & DiplomaUnit PengijazahanBahagian Hal Ehwal AkademikUniversiti Pendidikan Sultan Idris35900 Tanjong MalimPerak Darul RidzuanNo. Telefon : 015-48797876 / 7976 / 7996Hotline Unit Pengijazahan : 013-446301611.1.2 Kehadiran, Pakaian Akademik, Skrol/Transkrip Akademik - Graduan PhD & MasterUnit PengijazahanInstitut Pengajian SiswazahUniversiti Pendidikan Sultan Idris35900 Tanjong MalimPerak Darul RidzuanNo. Telefon : 05-450 5490 / 5480 / 5485Hotline : 017 600 5485Emel : [email protected]

11.1.3 GambarRujuk laman web konvokesyen UPSI11.1.4 AlumniPusat AlumniJabatan Hal Ehwal Pelajar & AlumniUniversiti Pendidikan Sultan IdrisNo. Telefon : 015 48797054Pegawai Pengurusan Alumni: 013-7899337 (En. Zafir)11.1.5 KewanganUnit Kewangan PelajarJabatan BendahariAras Bawah, Blok C, Kompleks AkademikUniversiti Pendidikan Sultan IdrisKampus Sultan Azlan Shah35900 Tanjong MalimPerakNo. Telefon: 015-4879 7760 Diploma & ELPC: 015-4879 7738 Sarjana Muda / Degree: 015-4879 7761 Sarjana & Doktor Falsafah / Master & PhD: 015-4879 7733 Program Pesisir / Offshore ProgrammeEmel : [email protected]

9 GAMBAR 9.1 Gambar-gambar graduan semasa menerima ijazah akan diuruskan oleh Syarikat Fotografi yang dilantik oleh Universiti. 9.2 Graduan dikehendaki berurusan dengan syarikat yang dilantik untuk kaedah bayaran dan penghantaran gambar-gambar graduan. 9.3 Bayaran sebanyak R