Transcription

BENGKEL MENJAWABSEJARAH SPM 2016Oleh:PANITIA SEJARAHSMK Sungai Manggis42700, Banting, Selangor

AGENDA 7:40-8:00 PAGI – PENGENALAN SEJARAH SPM 2016 8:00 – 10:00 PAGI – TEKNIK MENJAWAB SEJARAH SPM 1249/1OLEH PN. SUMATHI A/PSUBRAMANIAM 10:00 – 10:20 PAGI – REHAT 10:30 – 11:30 PAGI – PENGURUSAN DIRI & MOTIVASI 11:30 PAGI – 1 2:30 TGH – TEKNIK MENJAWAB SEJARAH SPM1249/2OLEH PN. ADIBAH BINTI ABDULLATIF12:30-12:40 TGH - REHAT 12:40 TGH – 1:40 TGH – TIPS BELAJAR SEJARAH & AKTIVITIBERKUMPULAN 1:40 TGH – 1:50 TGH – CABUTAN BERTUAH,PENYAMPAIAN HADIAH & BERSURAI

SEJARAH SPM Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) perluLULUS untuk memudahkan mencarikerja. Lulus BM Lulus Sejarah LULUS SPM! Sejarah merupakan subjek MESTILULUS untuk SPM. Perlu menduduki kertas Sejarah(Ulangan) sekiranya GAGAL.

FORMAT SEJARAH SPM 1249 MULAI2013KERTAS1249/11249/21249/3BENTUKSOALAN40 SOALANOBJEKTIF 4 SOALANSTRUKTUR 7 SOALAN ESEI(JAWAB 3) 1 TEMA UMUM 8-9 SOALAN ESEIBERDASARKANTEMA UMUMMASA1 JAM2 JAM 30 MINIT3 UTUPTERTUTUPTERBUKA(BOLEH RUJUKBAHAN BERCETAK)

TEKNIK MENJAWABSEJARAH SPM 1249/1OLEH PN. SUMATHI A/PSUBRAMANIAM

REHAT10:00-10:20PG

PENGURUSAN DIRI&MOTIVASIMENJELANG SPM2016

ALAA . LAMA LAGI

GARIS WAKTU SPM 2016SEPT2016BENGKELSEJARAH8/9/2016OKT 2016MINGGU PERTAMAOKTOBER – TEMAUMUM K3OKT 2016DEEPAVALI29/10/2016NOVEMBERSPM 20167/11/2016

VIDEO – MONSTER INC.

KALENDAR SAYA Sila kira bilanganhari sebelum SPM(selepas ditolak cutidan hujung minggu). Masa: 3 minit

CARTA ALIRAN PENDIDIKAN

SYARAT KEMASUKAN

HANG PI MANA? Sila tulis rancangan 1tahun,5 tahun dan 10 tahunanda. Masa: 5 minit

JOM USAHA!

BENGKEL MENJAWABSEJARAH SPM 1249/2Oleh:Pn. Adibah Binti Abdul LatifGuru SejarahSMK Sungai Manggis42700, Banting, Selangor

SILIBUS SEJARAH SPM 2016

SUKATAN PELAJARAN TING 4 Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia Bab 5: Kerajaan Islam Di Madinah Bab 7: Islam Di Asia Tenggara Bab 9: Perkembangan Di EropahBab 2: Peningkatan TamadunBab 3: Tamadun Awal Asia TenggaraBab 4: Kemunculan Tamadun Islam DanPerkembangannya Di MakkahBab 6: Pembentukan Kerajaan Islam DanSumbangannyaBab 8: Pembaharuan Dan Pengaruh Islam DiMalaysia Sebelum Kedatangan BaratBab 10: Dasar British Dan Kesannya TerhadapEkonomi

KUIZ SPM 2005: SOALAN 3 (Bab 2: Peningkatan Tamadun)Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.Antara matlamat penubuhannya ialahA.B.C.D.Menjamin kesetiaan pekerjaMengawal kadar gaji pekerjaMempertahankan hak majikanMemperjuangkan had masabekerja

SUKATAN PELAJARAN TING 5 Bab 1 - Kemunculan Dan PerkembanganNasionalisme Di Asia Tenggara Bab 2 - Nasionalisme Di Malaysia Sehingga PerangDunia Kedua Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa Bab 6 - Pengukuhan Negara Dan Bangsa Bab 8 - Pembangunan Dan Perpaduan UntukKesejahteraan Bab 9 - Malaysia Dalam Kerjasama AntarabangsaBab 4 - Pembinaan Negara Dan Bangsa MalaysiaBab 5 - Pembinaan Negara Dan Bangsa YangMerdekaMalaysiaBab 7 - Sistem Pemerintahan Dan PentadbiranNegara Malaysia

KUIZSPM 2009: SOALAN 24 (Bab 2 – Tingkatan 5)Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20?A. Penjanaan ajaran Islam untuk kemajuanB. Pembentukan negara yang merdekaC. Penubuhan syarikat kerjasamaD. Pemeliharaan tradisi bangsa

SEJARAH KERTAS 2 [1249/2]Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam30 minit. Ia terbahagi kepada 2bahagian:Bahagian A - Soalan Struktur (4soalan disediakan dalam bahagian inidan calon mesti menjawab semua soalandari bahagian ini)Bahagian B – Soalan Esei (7 soalandisediakan dalam bahagian ini dan calonWAJIB memilih 3 soalan untuk dijawab) Jumlah markah : 100% Pemberat: 50% Contoh: 40 / 100 x 50 20%

PENGAGIHAN MASA MENJAWAB SOALAN KERTAS 2Cadangan :Bahagian A / Soalan Struktur (4 soalan) 60 minit-15 minit untuk 4 soalan struktur(15 X 4 60 minit)Bahagian B / Soalan Esei (3 soalan) 1 jam 30minit-5 minit membuat rangka jawapan untuk 3 soalan(3 rangka jawapan X 5 minit 15 minit)-25 minit untuk menulis dan menghurai 1jawapan esei

SOALAN STRUKTUR [1249/2]Bentuk soalan struktur berdasarkan :pernyataan / huraianjadualgambar rajahgambargraf / petaDari segi pemarkahan, setiap ceraian soalanstruktur menawarkan 1 - 4 markah.

STRATEGI MENJAWAB SOALANSTRUKTURBaca arahan dan jawab semua soalan struktur berdasarkan arahan.Tulis jawapan di ruang yang disediakan sahaja dalam kertas jawapan.Baca setiap soalan dengan teliti kerana soalan struktur mempunyai bahagianbahagian yang saling berkait.Kadangkala, idea dari soalan terakhir mungkin dapat membantu anda untukmenjawab soalan pertama, ataupun sebaliknya.Tinggalkan soalan yang sukar. Tetapi anda perlu kembali untuk berusaha menjawabsoalan sukar tadi selepas semua soalan lain sudah dijawab.Anda perlu menjawab soalan struktur ini dengan ringkas dan tepat.Soalan terakhir setiap soalan ceraian dari 1 -4 adalah berbentuk KBAT.

RAHSIA SKEMA KERTAS 2BAHAGIAN A / STRUKTUR Jawab semua 4 soalanSetiap soalan mempunyai 4 / 5ceraianSetiap soalan mengumpul 10 markah4 soalan X 10 markah 40markahBahagian ini penting untukmenentukan gredSoalan terakhir kebiasannya ialahsoalan KBAT.Tips: Jika tidak yakin dengan jawapanfakta, berikan jawapan KBAT yangmunasabah.

MARI CUBA!SOALANSTRUKTURTING 4(5 MINIT)

Kesan Dasar PerbandaranEkonomi British Sistem Pendidikandi Tanah MelayuVernakular Perkhidmatan kesihatanPenjajahan British telah menyebabkan pembangunan pesat aspekfizikal dan sosial di Tanah Melayu.(a)Jelaskan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya prosesperbandaran.[3 markah](b)Terangkan tentang sistem pendidikan vernakular semasapenjajahan British di Tanah Melayu.[3 markah](c) Bagaimanakah penjajah British dapat menyelesaikanmasalah pendidikan yang timbul kesan daripada DasarEkonomi British di Tanah Melayu pada akhir abad ke sembilanbelas. Beri hujahan anda.

MARI CUBA!SOALANSTRUKTURTING 5(5 MINIT)

(a) Apakah yang anda faham tentang gambar 1 di atas ?[2 markah](b) Nyatakan maksud bagi: X : Keberanian[2 markah] Y : Agama Islam(c) Nyatakan kepentingan Gambar 1 kepada sesebuah negara.[3 markah](d) Andaikan anda seorang duta kecil yang dihantar kerajaan kesesebuah negara.Bagaimana anda mampu menaikkan nama negara di persada dunia?[3 markah]

SOALAN ESEI [1249/2]Bentuk soalan strukturberdasarkan :pernyataan / huraianjadualgambar rajahgambargraf / petaSetiap soalan 20 markah x 3 60markahTips: Tips: Jika tidak yakin dengan jawapanfakta, berikan jawapan KBAT yangmunasabah.

STRATEGI MENJAWAB KERTAS 2 BAHAGIAN B / SOALAN ESEIJawapan mesti dihasilkan dalam bentuk ESEI.Setiap soalan ceraian disediakan markah tertentu.Calonhendaklah memberikan fakta/huraian lebih kepadasoalan yang mempunyai markah yang banyak.Soalan Sejarah SPM bertujuan menilai kematanganpelajar menyusun fakta, memberi penjelasan dancontoh yang munasabah.JAWAB BERDASARKAN JUMLAH MARKAH

TEKNIK TERAKHIR BAHAGIAN B / ESEICalon perlu peka dengan jumlahmarkah yang ditawarkanJika markah yang ditawarkan lebihdaripada 4 markah, pastikan calonmenjawab dengan memasukkan fakta huraian contoh1 perenggan mengandungi:1 fakta 1 huraian 1 contohKESILAPANPELAJAR!Tidakmembacasemuasoalan dansalah pilihsoalan!

MARI CUBA!SOALANESEI TING 4(10 MINIT)

SOALAN ESEI TINGKATAN 4 – BAB 8 (SOALAN PERCUBAAN SPM2016) 7(a) Jelaskan faktor-faktor perkembangan Melaka sebagai pusatperdagangan yang penting di Asia Tenggara pada abad ke-15.markah] [4(b) Pada abad ke-15, Melaka sudah mempunyai sistem percukaian yangtersusun.Buktikan.[4 markah](c)(i) Huraikan ciri-ciri pedagang yang berjaya.[6 markah](ii) Pada pandangan anda, apakah kepentingan sistem cukaikepada negara kita?[6 markah]

MARI CUBA!SOALANSTRUKTURTING 5(10 MINIT)

SOALAN ESEI TINGKATAN 5 – BAB 10 (SOALAN PERCUBAAN SPM 2016) 11. Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan menentukan corak dan hala tuju dasar luar Malaysia.Jelaskan faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.[4 markah] Terangkan perkembangan tahap dasar luar Malaysia.[4 markah] (i) Buktikan keberkesanan yangdiperoleh Malaysia melalui hubungan luarmasa kini.[6 markah] (ii) Peristiwa Pencerobohan Lahad Datu telah menjejaskan kedaulatanMalaysia.Sebagai pemimpin Malaysia, apakah langkah yang perlu diambil untukmengelakkan peristiwa ini daripada berulang.[6 markah]

SENAMAN RINGAN

TIPS BELAJAR SEJARAH

Mencari Fakta Sejarah Kebanyakan soalan SejarahSPM berkaitan denganperistiwa penting, konseppenting dan peranantokoh-tokoh penting. Oleh itu soalan Sejarah SPMlebih banyak memerlukanpelajar menjelaskan sebabsebab, faktor-faktor,kesan-kesan, ciri-ciri,isi / syarat perjanjian dancerita sesuatu peristiwa.

TIPS BELAJAR SEJARAH Membuat peta minda atau nota ringkas sendiri Peta minda atau nota ringkas dibuat berdasarkan Bab Sejarah Tingkatan1,2,3 Pastikan ia lengkap, fahami istilah dan ingat kronologi peristiwa Berjumpa dengan guru Sejarah jika tidak memahami tajuk tertentu secaraindividu / berkumpulan

INGAT KRONOLOGI PERISTIWA PENTING Serangan Jepun ke atas Tanah MelayuMalayan Union 1946Persekutuan Tanah Melayu1948Penubuhan UMNOKerjasama antara kaumKemerdekaan Tanah Melayu

CONTOH SOALANSebelum MerdekaSelepas MerdekaSekolah vernakularmenggunakan bahasaibunda masingmasing sebagaibahasa pengantarSekolah vernakularberansur-ansur menjadisekolah umum yangmenggunakan bahasaMelayu sebagai bahasapengantarMengapakah perubahan tersebut dilakukan?A.B.C.D.Mewujudkan perpaduan kaumMenambah peluang pekerjaanMengekalkan identiti kaumMelahirkan tenaga mahir

FAHAMI ISTILAH PENTING Jus soliSistem AhliZaman Pra SejarahAnimismeSistem Pembesar Empat LipatanPendidikan tidak formal

BENTUK SOALAN SERING DITANYA Sebab / Punca Faktor Kesan Pengajaran / Nilai Cara-Cara Tujuan Langkah Isi Bukti

TEKNIK DAPAT ‘A’ SEJARAHBACA BUKU TEKSSEJARAH.Jawab soalan SPM yanglepas (2009 – 2015)Mesti guna Pensil 2B (K1)JANGAN gunakan“correction pen.”BERI JAWAPAN LEBIHDARIPADA JUMLAH MARKAH.SERTAKAN CONTOH UNTUKSETIAP HURAIAN.

TIPS PECUTAN TERAKHIR!

Membaca: Nota Ringkas / Soalan SkemaJawapan / Kertas-kertas Ujian Sekolah SkemaYang Telah Disediakan

Tampalkan NOTA SEJARAH:Berbentuk Peta Minda / Skema Jawapan / Grafik

CONTOH PETA MINDA

CONTOHNOTA TEGAK

Ingat: Guna kata kunci untuk hafal 4 faktasetiap tajuk penting

CONTOHKATAKUNCI

CONTOH PETA MINDAMemindahkan maklumat, isi sejarah atau fakta sejarah dalam bentuk gambarNyatakan ciri-ciri masyarakat zaman paleolitik* dalam gua* sekitar tasik* memburu binatang* menggunakan alat batu

CONTOHNOTAGRAFIKPERANGTIGA SEGI

Ada Pertanyaan ?

1. Elakkan membaca buku sejarah di hadapan kaca televisyen2. Elakkan membaca buku sejarah sambil mendengar radio3.Elakkan membaca buku sejarah sambil berbaring/ meniarap

MARI CUBABUAT NOTA!(8 MINIT)

KAEDAH DAN CIPTAAN BARU DALAM PERTANIANSelain faktor perubahan penggunaan tanah, kaedah dan penciptaanbaru dalam pertanian juga telah membolehkan Revolusi Pertanian berlakudi Britain. Kaedah dan ciptaan peralatan telah membolehkan penanamandilakukan secra lebih efisien dan produk dihasilkan dengan lebih lumayan.Salah satu kaedah baru yang digunakan ialah penanaman secarabergilir. Mengikut kaedah ini, sesuat bidang tanah digunakan secaraberterusan sepanjang tahun dengan menanam jenis tanaman yang berbezamengikut musim. Oleh sebab tanaman yang berbeza itu menggunakannutrien tanah yang berbeza juga, maka semua tanaman dapat tumbuhdengan subur. Dengan itu, tidak ada tanah yang perlu ditinggalkan kosongseperti sebelumnya. Selain itu, tanaman baru turut diperkenalkan sepertiturnip dan ubi kentang.Dari segi peralatan pula, terdapat alat yang dicipta oleh Jethro Tull untukkegunaan menggali dan menugal. Alat ini telah membolehkan banyaklubang digali secara serentak. Ini telah dengan sendirinya membolehkanpenugalan serta penanaman biji benih dilakukan dengan lebih pantas.

TAJUK PENTING SEJARAH SPM 2016TINGKATAN 4Bab 1 – Tamadun Indus, Tamadun Hwang HoBab 2 – Aspek Peningkatan Tamadun – Perundangan, Ekonomi, Pendidikan,Sains Dan Teknologi, Seni BinaBab 3 – Pengaruh Hindu-buddha Di Asia TenggaraBab 4 – Kehidupan & Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W.Bab 5- Piagam Madinah, Penyebaran Islam, Perjanjian HudaibiyahBab 6 – Khulafa’ Al-rasyidin, Kerajaan Bani Abbasiyah Dan Kerajaan TurkiUthmaniyahBab 8 – Kesan Kedatangan Islam, Pengaruh Islam Terhadap Sistem EkonomiDan Gaya HidupBab 9 – Zaman Renaissance, Zaman ReformationBab 10 – Dasar British Terhadap Pertanian, Masyarakat Majmuk / InstitusiKewangan, Kesan Dasar Ekonomi Terhadap Kesihatan, Perkilangan DanPengangkutan

TAJUK PENTING SEJARAH SPM 2016TINGKATAN 5 Bab 1 – Birokrasi Barat (Thailand) Dan Nasionalisme (Filipina,Indonesia Dan Thailand)Bab 2 - Gerakan Islah, Sistem Pemerintahan JepunBab 3 - Konsep Negara Bangsa, Realpolitik Di Jerman Dan Itali,Kmm, Warisan Negeri MelayuBab 4 - Pergerakan Politik Di Sabah Dan SarawakBab 5 – Suruhanjaya Reid Dan Perjanjian Ptm 1957Bab 6 – Suruhanjaya Cobbold, Akta Malaysia 1963Bab 7 – Ydpa, Jata Negara, BenderaBab 8 – Deb, Dasar Pembangunan Negara, Wawasan 2020Bab 9 – Dasar Luar Malaysia, Hubungan Serantau (Asean), Negaranegara Selatan, OIC, NAM

CUBA JAWAB SOALAN YANG DIBERIKAN

SESI SOAL JAWAB

TAJUK PENTING SEJARAH SPM 2016 TINGKATAN 4 Bab 1 – Tamadun Indus, Tamadun Hwang Ho Bab 2 – Aspek Peningkatan Tamadun – Perundangan, Ekonomi, Pendidikan, Sains Dan Teknologi, Seni Bina Bab 3 – Pengaruh Hindu-buddha Di Asia Tenggara Bab 4 – Kehidupan & Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W